4
5
6
7
 
Câu hỏi: Đề nghị hướng dẫn cấp phép xây dựng bảng quảng cáo trên 20m2
(Người hỏi: Đặng Ngọc Huyền | Địa chỉ:... | Email:... | Ngày hỏi: 26/6/2017)
Nội dung câu hỏiKính gữi quý cơ quan . Công ty chúng tôi có nhu cầu xây dựng bảng quảng cáo trên 20m2 gắn vào công trình nhà . Xin quý cơ quan hướng dẫn cụ thể cần những giấy tờ gì ? nộp đơn ở phòng ban nào ?. Mong phản hồi sớm từ quý cơ quan
Trả lời câu hỏi
Trả lời: Đề nghị hướng dẫn cấp phép xây dựng bảng quảng cáo trên 20m2
 • Người trả lời: Admin
 • Ngày trả lời: 26/6/2017
 • Nội dung câu trả lời
  Ngày 29/11/2016, Phòng Quản lý Đô thị có tiếp nhận phiếu chuyển nội dung hỏi đáp của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức đối với việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo, nơi tiếp nhận hồ sơ của ông (bà) Vy Nhật Phong. 
  Qua nội dung và căn cứ các quy định hiện hành, phòng Quản lý đô thị có ý kiến phản hồi cụ thể:
  1. Đối với thành phần hồ sơ:
  Căn cứ Quyết định số 5630/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh, theo đó quy định thành phần hồ sơ cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo cụ thể:
  + Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu);
  + Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
  + Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quảng cáo;
  + Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình đối với trường hợp thuê đất hoặc thuê công trình để xây dựng công trình quảng cáo;
  + Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm: 
  • Đối với trường hợp công trình xây dựng mới: 
  ••Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500; 
  •• Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500; 
  •• Bản vẽ mặt cắt móng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/50; 
  •• Bản vẽ các mặt đứng chính công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; 
  • Đối với trường hợp biển quảng cáo được gắn vào công trình đã được xây dựng hợp pháp: 
  •• Bản vẽ kết cấu của bộ phận công trình tại vị trí gắn biển quảng cáo tỷ lệ 1/50; 
  •• Bản vẽ các mặt đứng công trình có gắn biển quảng cáo tỷ lệ 1/50 - 1/100. 
  Lưu ý: Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. 
  * Ngoài các tài liêu quy đinh nêu trên, hồ sơ đề nghi cấp phép xây dưng còn phải bổ sung thêm các tài liêu khác đối với các trường hợp sau: 
  • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải được thẩm định thiết kế. 84 CÔNG BÁO/Số 137+138/Ngày 15-11-2016 
  • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có tầng hầm. 
  • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế. 
  • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định đầu tư đối với công trình yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng. 
  - Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ 
  2. Nơi tiếp nhận hồ sơ:
  Tổ tiếp nhận và giao trả hồ sơ hành chánh – Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.
  Trên đây là là ý kiến của Phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức theo nội dung hỏi đáp của ông (bà) Đặng Ngọc Huyền