SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
9
3
2
0
3
4

Thủ tục cấp bản sao hộ tịch từ sổ gốc (khai sinh, khai tử, kết hôn)

- Hồ sơ:

+ Đối với trường hợp còn giấy tờ liên quan (giấy khai sinh, khai tử, kết hôn): Chỉ cần nộp 01 bản photocopy hoặc 01 bản sao của giấy tờ cần sao lục.

+ Đối với trường hợp không có giấy tờ liên quan đến việc sao lục thì nộp 01 giấy đề nghị sao lục (Mẫu tham khảo).

- Cơ quan tiếp nhận: Phòng Tư pháp huyện.

- Thời gian giải quyết:

+ 04 ngày làm việc đối với trường hợp có giấy tờ liên quan.

+ Trường hợp cần xác minh có thể kéo dài nhưng không quá 05 ngày làm việc.

- Lệ phí: 3.000 đồng/bản sao.

            - Mẫu tờ khai (2):tải tại đây.

* Ghi chú: nếu người có yêu cầu đăng ký cấp lại bản sao hộ tịch từ sổ gốc không đến được cơ quan đăng ký hộ tịch thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay (ủy quyền bằng văn bản có chứng thực), trừ trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột.

 

 

Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm