PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

Trưởng phòng: Ông Lâm Văn Thảo

Phó Trưởng Phòng: Ông Nguyễn Văn Mười

Phó Trưởng Phòng: Bà Đặng Trần Trúc Giao

 

   Địa chỉ: Số 1 Lý Nam Đế, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn.

·         Điện thoại: (08)3.8910321, (08) 3.7106652; fax: 08(3.8910321)

 

- Phòng Văn hoá và Thông tin:

 

* Có quyết định thành lập của UBND huyện Hóc Môn số 116/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2008.

* Thành lập trên cơ sở sắp xếp tổ chức lại phòng Văn hoá – Thông tin - Thể thao và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về Gia đình từ Ủy ban dân số Gia đình và Trẻ em.

* Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

* Có chức năng tham mưu giúp UBND huyện  thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hoá , gia đình, Thể dục thể thao, du lịch, bưu chính viễn thông, internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, bào chí và xuất bản.

*Chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan quản lý nhà nước về ngành , lĩnh vực cấp trên.

 

* Năm 2008: Tập thể cán bộ, công chức Phòng Văn hóa và Thông tin đã đoàn kết nỗ lực với tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kết quả công tác:

- Về tập thể: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

     - Về cá nhân:

                              + 04 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

                              + 03 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến    

 

* Năm 2009: Tập thể cán bộ công chức phòng Văn hóa- Thông tin sẽ tiếp tục nổ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Khối viên chức chính quyền, Nghị quyết Huyện Đảng bộ nhiệm kỳ IX.

 

  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm