SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
9
3
1
0
5
7

Bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi

            - Hồ sơ:

* Đối với người dưới 18 tuổi hoặc người mất năng lực hành vi dân sự:

+ 02 tờ khai (theo mẫu) cha và mẹ (mỗi người khai 01 bản) hoặc người đại diện theo pháp luật.

+ 01 bản chính giấy khai sinh.

+ 01 bản sao giấy khai sinh.

+ 01 bản sao hộ khẩu.

+ 01 bản sao chứng minh nhân dân.

+ Các giấy tờ có liên quan đến việc yêu cầu bổ sung hộ tịch.

* Đối với  người đủ 18 tuổi trở lên:

+ 01 tờ khai (theo mẫu).

+ 01 bản chính giấy khai sinh.

+ 01 bản sao giấy khai sinh.

+ 01 bản sao hộ khẩu.

+ 01 bản sao chứng minh nhân dân.

+ Các giấy tờ có liên quan đến việc yêu cầu bổ sung hộ tịch.

- Cơ quan tiếp nhận: Phòng Tư pháp huyện.

- Thời gian giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ

- Lệ phí: Không.

- Mẫu tờ khai cải chính hộ tịch (1): tải tại đây.

 

 

 

Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm