SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
6
5
1
9
1
9

 Thông tin người phát ngôn báo chí

Thông tin người phát ngôn báo chí:

- Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

- Điện thoại: 0982020999

- Email: hvhngoc.hocmon@tphcm.gov.vn

Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm