SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
5
0
2
7
4
1

 Thông tin người phát ngôn báo chí

Thông tin người phát ngôn báo chí:

- Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

- Điện thoại: 0982020999

- Email: hvhngoc.hocmon@tphcm.gov.vn

Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm