SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
8
4
3
0
2
6

 Thông tin người phát ngôn báo chí

Thông tin người phát ngôn báo chí UBND huyện Hóc Môn:

- Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

- Điện thoại: 0981 845 757

- Email: hvhngoc.hocmon@tphcm.gov.vn

 

Thông tin người phát ngôn báo chí UBND các xã - thị trấn:

  • Ủy ban nhân dân Thị Trấn Hóc Môn

         - Ông Hà Văn Giang - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị trấn Hóc Môn

         - Điện thoại: 0913 148 485

         - Email: hvgiang.hm.hm@tphcm.gov.vn

 

  • Ủy ban nhân dân xã Thới Tam Thôn

         - Ông Phạm Xuân Nam - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thới Tam Thôn

         - Điện thoại: 0939 458 088

         - Email: pxnam.ttt.hm@tphcm.gov.vn

 

  • Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh

         - Ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh

         - Điện thoại: 0908 157 186

         - Email: nvchung.dt.hm@tphcm.gov.vn

 

  • Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Thượng

         - Ông Phan Hiếu Sơn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Thượng

         - Điện thoại: 01677 180 927

         - Email: phson.xtt.hm@tphcm.gov.vn

 

Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm