SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
9
3
1
4
5
7

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch; thay đỗi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bể sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch. Hộ tịch Tư Pháp
2 ĐĂNG KÝ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Nhà Đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
3 ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG KHÔNG CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN (Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận) Nhà Đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
4 ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG CÓ CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
5 CHỨNG NHẬN BỔ SUNG QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN Nhà Đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
6 CẤP ĐỔI VÀ CHỨNG NHẬN BỔ SUNG QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Nhà Đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
7 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN (DO MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CẤP) Nhà Đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
8 CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN (DO ĐO ĐẠC LẠI) Nhà Đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
9 CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN (DO RÁCH, Ố, NHÒE, HƯ HỎNG, …) Nhà Đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
10 ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP, XÓA THẾ CHẤP (BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, QUYỀN SỠ HỮU NHÀ Ở…) Nhà Đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
11 GHI NỢ, XÓA GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Nhà Đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
12 THẨM ĐỊNH NHU CẦU ĐỒNG THỜI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT SANG LÀM NHÀ Ở (Đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân) Nhà Đất Tài nguyên và Môi trường
13 TÁCH THỬA NHÀ ĐẤT (Cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân) Nhà Đất Tài nguyên và Môi trường
14 ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ CẤP Nhà Đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
15 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP TRONG QUÁ TRÌNH THỤ LÝ HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN Nhà Đất Tài nguyên và Môi trường
16 QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ Xây dựng & Số nhà Quản lý đô thị
17 QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP SỬA CHỮA, CẢI TẠO (Nhà ở riêng lẽ) Xây dựng & Số nhà Quản lý đô thị
18 QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP SỬA CHỮA, CẢI TẠO (Công trình) Xây dựng & Số nhà Quản lý đô thị
19 QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP DI DỜI (Nhà ở riêng lẻ) Xây dựng & Số nhà Quản lý đô thị
20 QUY TRÌNH CUNG CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH Xây dựng & Số nhà Quản lý đô thị
Trang đầu tiênTrang trước12Trang tiếp theoTrang cuối38 thủ tục
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm