SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
9
3
1
4
2
9

 

Thủ tục xác định lại dân tộc

- Hồ sơ

* Đối với người dưới 18 tuổi hoặc người mất năng lực hành vi dân sự:

+ 02 tờ khai (theo mẫu) cha và mẹ (mỗi người khai 01 bản) hoặc người đại diện theo pháp luật.

+ 01 bản chính giấy khai sinh.

+ 01 bản sao giấy khai sinh mới nhất.

+ 01 bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu.

+ 01 bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu của cha và mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật.

+ 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của cha, mẹ.

+ Các giấy tờ có liên quan chứng minh đến việc yêu cầu xác định lại dân tộc.

Ghi chú: việc xác định lại dân tộc cho người từ đủ 15 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

* Đối với  người đủ 18 tuổi trở lên:

+ 01 Tờ khai (theo mẫu).

+ 01 bản chính giấy khai sinh.

+ 01 bản sao giấy khai sinh mới nhất.

+ 01 bản sao hộ khẩu.

+ 01 bản sao chứng minh nhân dân.

+ Các giấy tờ có liên quan chứng minh đến việc yêu cầu xác định lại dân tộc.

- Cơ quan tiếp nhận: Phòng Tư pháp huyện

- Thời gian giải quyết:

+ 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

+ Trường hợp cần xác minh có thể kéo dài nhưng không quá 05 ngày làm việc.

- Lệ phí: 25.000 đồng/trường hợp.

- Mẫu tờ khai cải chính hộ tịch (1):tải tại đây.

 

 

 

Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm