Thủ tục xác định lại giới tính

- Hồ sơ:

* Đối với người dưới 18 tuổi:

+ 02 tờ khai (theo mẫu) cha và mẹ (mỗi người khai 01 bản) hoặc người đại diện theo pháp luật.

+ 01 bản chính giấy khai sinh.

+ 01 bản sao giấy khai sinh mới nhất.

+ 01 bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu.

+ 01 bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu của cha và mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật.

+ 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của cha, mẹ.

+ Văn bản kết luận của tổ chức ý tế đã tiến hành can thiệp để xác định lại giới tính là căn cứ cho việc xác định lại giới tính.

+ Các giấy tờ có liên quan chứng minh đến việc yêu cầu xác định lại giới tính.

* Đối với  người đủ 18 tuổi trở lên:

+ 01 tờ khai (theo mẫu).

+ 01 bản chính giấy khai sinh.

+ 01 bản sao giấy khai sinh mới nhất.

+ 01 bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu.

+ Văn bản kết luận của tổ chức ý tế đã tiến hành can thiệp để xác định lại giới tính là căn cứ cho việc xác định lại giới tính.

+ Các giấy tờ có liên quan chứng minh đến việc yêu cầu xác định lại giới tính.

- Cơ quan tiếp nhận: Phòng Tư pháp huyện.

- Thời gian giải quyết:

+ 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

+ Trường hợp cần xác minh có thể kéo dài nhưng không quá 05 ngày làm việc.

- Lệ phí: 25.000 đồng/trường hợp.

- Mẫu tờ khai cải chính hộ tịch (1): tải tại đây.

 

 

Tìm kiếm