SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
5
2
8
2
7
7
Tin tức sự kiện 18 Tháng Tư 2018 10:25:00 SA

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC HỘ TỊCH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN

(Căn cứ Công văn số  123/TP ngày 18/4/2018 của Phòng Tư pháp huyện)

I. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và các điều kiện bảo đảm hoạt động cho cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

          Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về vic công b th tc hành chính thuc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp được chuẩn hóa tại Thành ph Hồ CMinh;

Căn cứ Công văn số 6276/STP-HT ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Sở Tư pháp về triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục thuộc lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hộ tịch, lĩnh vực Chứng thực và lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Hóc Môn;

Căn cứ Kế hoạch số 2057/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại huyện Hóc Môn;

Quyết định số 4769/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về Quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn huyện Hóc Môn.

 

II. Nội dung thực hiện

Kể từ ngày 17/8/2017, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các loại thủ tục sau:

-   Đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài: đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký giám hộ.

-         Cấp bản sao trích lục hộ tịch

+ Cấp bản sao trích lục khai sinh, khai tử, kết hôn do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã thực hiện từ tháng 5/1989 đến 30/6/1997.

+ Cấp bản sao trích lục hộ tịch các việc đã đăng ký tại Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn từ ngày 01/01/2016 đến nay.

 

III. Cách thức thực hiện

Để sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục nêu trên, người yêu cầu thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Truy cập vào Hệ thống bằng một trong ba cách sau:

 

- Cách 1: Truy cập vào Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn tại địa chỉ: http://hocmon.hochiminhcity.gov.vn/

- Nhấn chuột tại biểu tượng

 

 

 - Cách 2: Truy cập vào Trang đăng ký hộ tịch trực tuyến của Bộ tư pháp tại địa chỉ: https://hotichtructuyen.moj.gov.vn/

- Cách 3: Truy cập vào Trang dịch vụ công trực tuyến của Thành phố tại địa chỉ: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/

 

Bước 2: Chọn tỉnh/thành giải quyết hồ sơ: “Thành phố Hồ Chí Minh”

-  Chọn dịch vụ đăng ký (đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký giám hộ, cấp bản sao trích lục hộ tịch)

- Chọn huyện Hóc Môn.

 

Bước 3: Nhập thông tin Tờ khai đăng ký

 

- Trước khi nhập thông tin Tờ khai đăng ký cần lưu ý một số nội dung sau:

+ Tìm hiểu kỹ quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.

+ Chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu

+ Quét (scan), chụp tất cả các loại giấy tờ phải nộp hoặc xuất trình theo quy định về loại thủ tục hành chính tương ứng. Chất lượng của file quét phải đảm bảo để Bộ phận tiếp nhận và thụ lý hồ sơ có thể đọc được.

- Nhập thông tin Tờ khai đăng ký:

 

+ Nhập các thông tin theo yêu cầu, các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc phải nhập

+ Nhập file hồ sơ đính kèm: Chọn tệp tin tương ứng với từng loại hồ sơ, giấy tờ đã chuẩn bị ở trên

+ Đánh dấu tại ô “Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên” thì hồ sơ chính thức được chuyển đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Bước 4: Kiểm tra, xác nhận thông tin tờ khai gửi đến cơ quan tiếp nhận.

          Bước 5: Nhận mã số đăng ký và kết thúc thủ tục. Người yêu cầu cần ghi lại mã số để tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ, đến bộ phận Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (Ủy ban nhân dân huyện) cung cấp hồ sơ, đóng lệ phí và nhận kết quả.

 

          IV. Thời gian, lệ phí giải quyết hồ sơ

 

1. Đăng ký khai sinh (có yếu tố nước ngoài):

Thời hạn giải quyết là 01 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ yêu cầu Đăng ký khai sinh được tiếp nhận thành công (nhận được mã số đăng ký), lệ phí là 50.000 đồng.

 

2. Đăng ký khai tử (có yếu tố nước ngoài)

Thời hạn giải quyết là 01 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ yêu cầu Đăng ký khai tử được tiếp nhận thành công (nhận được mã số đăng ký), lệ phí là 50.000 đồng.

 

3. Đăng ký giám hộ (có yếu tố nước ngoài)

Thời hạn giải quyết giám hộ cử 05 ngày làm việc, giám hộ đương nhiên là 03 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ yêu cầu Đăng ký giám hộ được tiếp nhận thành công (nhận được mã số đăng ký), lệ phí là 50.000 đồng.

 

4. Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Thời hạn giải quyết là 01 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch được tiếp nhận thành công (nhận được mã số đăng ký), lệ phí là 8.000 đồng/ bản sao trích lục.

 

 

 

                                                               

 


Số lượt người xem: 2363    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm