SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
2
5
4
4
6
9
Tin tức sự kiện 01 Tháng Mười Một 2010 3:15:00 CH

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐÃ GÓP PHẦN TO LỚN ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA HUYỆN ĐẢNG BỘ VÀO CUỘC SỐNG

Đồng chí Nguyễn Văn Hoa – Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 23.

 

Năm năm dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Huyện đảng bộ, nhân dân Hóc môn phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết nhiệm kỳ  IX (2005-2010) của Huyện Đảng bộ đề ra. Những nguyên nhân, bài học được rút ra trong đó khẳng định như một tất yếu, một khi làm tốt công tác tuyên truyền sẽ phát huy sức sống của Nghị quyết là hợp lòng dân thì sẽ biến những giá trị của trí tuệ trở thành những giá trị vật chất tinh thần to lớn trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng Hóc Môn phát triển bền vững góp phần nâng cao đời sống của nhân dân ấm no hạnh phúc.

 

Nghị quyết đại hội Huyện đảng bộ lần thứ IX đã nêu: “ Huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, nông nghiệp, phát triển đô thị gắn với mỹ quan , môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng cuộc sống đồng thới giữ vững những giá trị truyền thống cách mạng, đạo đức trong cuộc sống”. Những thành tựu trong năm năm qua đạt được là toàn diện trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội và kết quả đã chứng minh tính đúng đắn của Nghị quyết : Về kinh tế duy trì tăng trưởng bình quân hàng năm luôn đạt 17,8% và xác định lấy phát triển CN-TTCN làm chủ đạo trong nền kinh tế của huyện ( chiếm 67% giá cố đinh năm 1994). Đặc biệt trong Nông nghiệp đã có chuyển biến tiến bộ nhất là từ khi có Nghị quyết 07 của Trung ương về xây dựng nông thôn mới lấy phát triển kinh tế tập thể làm nhiệm vụ chiến lược lâu dài đây vừa mục tiêu vừa là động lực đưa nền sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn mới và kết quả: thu nhập bình quân đạt 93 triệu đồng/ha/ năm, tăng trưởng đạt 7,44% .

 

Thu ngân sách hàng năm đạt 19,09%. Hạ tầng giao thông nông thôn cuối nhiệm kỳ đã nhựa hóa 125 tuyến đường với tồng chiều dài là 101,2km, và xây dựng nhiều cơ sở trường học, trụ sở ban nhân dân ấp, khu phố phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân. Trong nhiệm kỳ IX Đảng bộ luôn quan tâm, tích cực vận động các nguồn lực trong xã hội với nhiều biện pháp để chương trinh “xóa đói giảm nghèo” ngày càng có chuyển biến tiến bộ theo các mục tiêu mà thành phố và huyện đề ra, tính tới cuối năm 2008 hộ nghèo theo tiêu chí giai đoạn 2 còn 449 hộ, chiếm 0,72%.  Giai đoạn 3 toàn huyện số hộ nghèo theo tiêu chí mới hiện còn 11.857 hô chiếm 13,76%. Riêng năm 2009 đã đưa ra khỏi chương trình 1256 hộ. Quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, thương bệnh binh, hưu trí người già neo đơn đã góp phần nâng cao mức sống của họ. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tới nay đã thực sự đi vào chiều rộng và chiều sâu, đã có 80% hộ đạt chuẩn văn hóa, có 25% ấp, khu phố đạt chuẩn, các phong trào thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ đã được mọi người dân hưởng ứng. Công tác giáo dục và đào tạo ngày càng được nâng cả chất và lượng trong các bậc học, đã góp phần tạo nguồn lực trước mắt lâu dài cho sự nghiệp CNH-HĐH. Công tác Y tế đã làm tốt công tác chăm sóc sức ban đầu, đẩy mạnh công tác tuyên truyên truyền việc phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng. quán triệt quan điểm “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm xây dựng Đảng là nhiệm vụ  then chốt”, đây là chìa khóa của mọi thành công và thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nuớc quản lý, nhân dân làm chủ do đó vai trò của đội ngũ cán bộ đảng viên ở từng tổ chức cơ sở đảng là quyết định. Việc  lãnh đạo quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên” và gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lấy việc phục vụ nhân dân phụng sự Tổ quốc làm thước giá trị đạo đức, năng lực và tác phong của những công bộc, đầy tớ của nhân dân do đó đã được nhân dân tin tưởng.

 

Nhằm triển khai Nghị quyết có hiệu quả và thực sự đi vào đời sống xã hội, những thành tựu nêu trên luôn gắn liền công tác tư tưởng-văn hóa của Đảng, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền vận động quần chúng là nhiệm vụ hàng đầu, giữ vai trò chủ đạo có tính quyết định trong toàn bộ các hoạt động của Ban Tuyên giáo và các ngành có liên quan từ huyện- xã. Để có được kết quả, những thành tựu trong nhiệm kỳ qua các hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động liên tục đổi mới nội dung, hình thức, phuơng thức và tư duy khoa học do đó luôn đem lại những kết quả thiết thực, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn mà Nghị quyết đặt ra, cụ thể :

 

Ban Tuyên giáo tham mưu Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng nghị quyết, nội dung tổ chức học tập quán triệt nghị quyết của huyện đảng bộ, đồng thời xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể địa phương. Thực hiện mỗi chi bộ là một cầu nối, mỗi đảng viên được phân công phụ trách địa bàn dân cư là một tuyên truyền viên.

 

Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Bản tin & Đài truyền thanh huyện, xã, đây được coi là kênh truyền thông nhanh nhất, hiệu quả nhất để mọi người dân nắm bắt những chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu và những định hướng của huyện trong từng giai đoạn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh- quốc phòng thông qua các Chương trình hành động, đồng thời xây dựng lòng tin, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình thực hiện.

 

Tập trung xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện tới xã có khả năng truyền tải những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, kết hợp với sinh hoạt giao ban ấp, khu phố, tổ nhân dân hàng tháng, tiếp xúc cử tri, sinh hoạt các đoàn thể chính trị xã hội, hội quần chúng, hội nghề nghiệp v.v… ở mọi lúc mọi nơi để tuyên truyền Nghị quyết tới người dân vừa có hiệu quả vừa có chất lượng.

 

Luôn tôn trọng dư luận xã hội và cả những phản biện trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, hàng tháng tổ chức giao ban dư luận xã hội để nắm tình hình và tham mưu cấp ủy nhanh chóng điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

 

Tuyên truyền là đem một việc gì đó nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó là tuyên truyền thất bại” (Hồ Chí Minh: Sửa đổi lối làm việc). Khắc sâu lời dạy của Bác với tinh thần trách nhiệm của những người làm công tác tư tưởng, văn hóa từ huyện tới cơ sở đã và đang làm tốt công tốt tuyên truyền đưa nghị quyết huyện Đảng bộ nhiệm kỳ IX (2005-2010)vào cuộc sống, cổ vũ động viên mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện “ Ý Đảng lòng dân” góp phần giữ vững và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đưa sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ngày cảng bền vững trên con đường đổi mới  và hội nhập.

 

 

 

                                                                                                THẢO NGUYÊN 

 

 


Số lượt người xem: 1873    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm