SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
2
2
5
2
0
Tin tức sự kiện 10 Tháng Mười Một 2010 11:05:00 SA

NHỮNG BÀI HỌC TỪ MÙA THU 1945

Nhìn lại những diễn biến lịch sử của Mùa Thu 1945, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học sâu sắc:

* Trước hết là bài học về Thời cơ cách mạng. “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập”. Câu nói bất hủ của Bác Hồ khi mở hội nghị Tân Trào đã toát lên tính cấp bách hiếm có của thời cơ lịch sử đó. Thời cơ “trăm năm có một” để tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền chỉ có thể diễn ra trong thời gian vỏn vẹn 20 ngày từ 17-8 đến 5-9-1945, vì ngày 15-8 Nhật Hoàng chính thức tuyên bố đầu hàng, Đồng Minh mới buộc quân đội Nhật phải buông súng … Ngày 6-9-1945, Tướng Gracey cùng quân Anh, đại diện cho quân Đồng minh có mặt tại Sài Gòn để giải giáp quân đội Nhật. Nếu ta không chớp được thời cơ, Cách mạng Tháng Tám khó thành công.

* Bài học thứ hai là vai trò lãnh đạo của Đảng. Đảng Cộng sản là đội quân tiên phong cách mạng. Đảng phải thực hiện vai trò lãnh đạo của mình trước hết ở đường lối, chủ trương đúng đắn, ở sự thống nhất tư tưởng và hành động của toàn Đảng, ở mối quan hệ gắn bó máu thịt với quần chúng nhân dân. Từ đó mới huy động được sức mạnh đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, tiến hành cách mạng, đặc biệt là Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Về đường lối lãnh đạo của Đảng, từ Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (1939), Trung ương Đảng đã có sự lãnh đạo chuyển hướng chiến lược, tập trung vào mục tiêu chống đế quốc, giải phóng dân tộc. Đường lối đó đã được bổ sung hoàn chỉnh thành đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (1941) dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hồ Chủ Tịch. Chính đường lối chính xác, đúng đắn đó đã có sức mạnh thu hút các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều mặt, nhiều vấn đề, nhưng ở thời điểm tháng 8-1945, bài học quan trọng nhất ở đây là sự thống nhất tư tưởng và hành động của toàn Đảng trước vận mệnh của đất nước và lợi ích của toàn dân tộc. Sự thống nhất đó chính là yếu tố đầu tiên có ý nghĩa quyết định đối với thành công của Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp chín năm trường kỳ gian khổ.

* Bài học thứ ba là bản lĩnh năng động, sáng tạo của cấp ủy các địa phương, trong đó Xứ ủy Nam Bộ đã vận dụng sách lược xây dựng và phát triển nhanh thực lực cách mạng cũng như trong phương thức tổ chức và hoạt động, phối hợp lực lượng để tiến hành khởi nghĩa là một dẫn chứng tiêu biểu. Thời cơ cách mạng đã ló dạng khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9-3-1945, nhưng tương quan lực lượng giữa ta và địch lúc này rất chênh lệch. Lực lượng quần chúng cách mạng của ta còn quá ít và yếu, trong khi kẻ địch bao gồm cả quân đội Nhật còn khá đông và đầy đủ vũ khí, các tổ chức phản động thân Nhật phát triển mạnh, các tổ chức thân Pháp hy vọng Pháp trở lại không ít… Trước tình hình đó, Xứ ủy Nam bộ đã vận dụng sách lược rất linh hoạt khôn khéo, lợi dụng ý đồ của Nhật để tổ chức ra đội quân chính trị đông đảo là Thanh niên Tiền Phong (TNTP) từ thành thị đến nông thôn. Sau đó biến dần TNTP ở xí nghiệp thành các tổ chức nghiệp đoàn, Tổng Công đoàn Nam bộ. Chỉ trong vòng 3 tháng (từ tháng 5 đến tháng 8-1945) Sài Gòn đã có 200.000 đoàn viên TNTP trong tổng số 1.200.000 đoàn viên ở toàn Nam bộ, hơn hẳn các tổ chức chính trị phản động của đối phương. Đồng thời, Xứ uỷ đã chỉ đạo phương thức tổ chức và hoạt động kết hợp giữa các tổ chức công khai là TNTP, các hội biến tướng như: Hướng đạo sinh, Hội truyền bá quốc ngữ học.v.v… với các tổ chức bán công khai là các nghiệp đoàn thuộc Tổng Công đoàn Nam Bộ với các tổ chức hoạt động bí mật là Đảng, Mặt trận Việt Minh, các đoàn thể cứu quốc, tạo thành sức mạnh tổng hợp bừng bừng khí thế yêu nước đấu tranh áp đảo tinh thần các lực lượng đối phương, phân hóa và cô lập bọn chúng.

* Bài học thứ tư la bảo vệ chính quyền, xây dựng lực lượng vũ trang. Ngày 2.9.1945, tại Sài Gòn, khi nhân dân ta làm mít tinh biểu tình chào mừng ngày Độc Lập thì bọn thực dân Pháp đã dở trò gây hấn. Không còn có thể nhân nhượng được nữa, Xứ ủy và Uy ban kháng chiến quyết định đánh trả lại địch, mở đầu cuộc kháng chiến Nam bộ, đồng thời điện về Trung ương xin chỉ thị.

Quyết định đúng đắn đó đã được Hồ Chủ tịch và Chính phủ khen ngợi, cổ vũ. Rất tiếc, trong thời gian quá ngắn, chỉ 28 ngày (từ ngày Tổng khởi nghĩa 25-8 đến ngày 23-9-1945) nên lực lượng vũ trang cách mạng chưa được xây dựng và củng cố kịp thời.

Bài học rút ra ở đây là từ hình thái khởi nghĩa chuyển sang hình thái chiến tranh cách mạng, đối đầu với quân xâm lược, nhất thiết phải có lực lượng vũ trang, phải có quân đội, có chỉ huy, có chiến thuật, kỹ thuật … Lực lượng vũ trang phải được xây dựng vững chắc và Đảng phải lãnh đạo tuyệt đối được lực lượng vũ trang. Có nắm bắt được tình hình lưc lượng vũ trang thì mới bảo vệ được chính quyền, bảo vệ nhân dân và từng bước tiêu hao, tiêu diệt lực lượng địch.

 

Lê Thanh Sơn

(Trích lược từ Báo CCB Thành phố)

 


Số lượt người xem: 1734    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm