SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
4
6
8
6
6
0
Tin tức sự kiện 20 Tháng Tư 2011 9:50:00 SA

TÍCH CỰC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”: BÁC HỒ- NĂM 1942

Ngày 1/1/1942: tại vùng căn cứ địa Pắc Bó, Cao Bằng- Lạng Sơn, Nguyễn Ái Quốc cho đăng bài thơ chúc mừng năm mới trên báo Độc Lập số 114, đây là bài thơ chúc Tết đầu tiên của Bác, sau gần một năm về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Bài thơ thể hiện tầm nhìn chiến lược và sự động viên cổ vũ phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân ta. Bài thơ kết thúc bằng 4 câu : “Chúc toàn quốc ta trong năm này, Cờ đỏ ngôi sao bay phất phới! Năm này là năm rất vẽ vang, Cách mạng thành công khắp thế giới”. (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, trang 210)

Giữa tháng 1/1942: Bác mở lớp chính trị tại hang Kéo Quảng, châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, học viên hầu hết là cán bộ Tỉnh ủy Cao Bằng. Trong các bài giảng, Người thường nhấn mạnh: “Đánh giặc phải có căn cứ địa… khởi nghĩa đánh đế quốc Pháp- Nhật, ta cũng phải lấy núi rừng làm căn cứ địa”, “Không sức mạnh nào bằng sức mạnh đòan kết toàn dân… Cả miền xuôi, miền núi đoàn kết, thì ta nhất định thắng!”.

Từ tháng 1- 8/1942: Người trực tiếp chỉ đạo xây dựng các phong trào cách mạng ở căn cứ địa, tập hợp phát triển lực lượng, xây dựng đường liên lạc với nước ngoài, xây dựng hành lang chính trị vững chắc từ Cao Bằng về miền xuôi. Bác chỉ đạo các đồng chí, cộng sự đều phải có tên khác (bí danh) để phòng khi bất trắc, cho đặt mật danh các địa phương thôn bản, xã huyện… trong vùng căn cứ, quan tâm phong trào Nam tiến, nối liền căn cứ địa với Thường vụ Trung ương Đảng và hệ thống đảng khắp các nơi.

            Bên cạnh việc mở các lớp huấn luyện cán bộ chính trị, cán bộ quân sự ngay trong vùng căn cứ địa, cho cán bộ các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn…; Bác Hồ đặc biệt lưu ý phải tổ chức đảm bảo tuyệt đối bí mật mọi hoạt động của ta trong vùng căn cứ. Người  chỉ đạo tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân trong Mặt trận Việt Minh, thường xuyên nối liền liên lạc với Thường vụ Trung ương Đảng từ sau hội nghị lần 8 (tháng 6/1941), chỉ đạo củng cố khôi phục tổ chức đảng, sẵn sàng chờ thời cơ phối hợp hoạt động các lực lượng, kể cả trong nước, ngoài nước, đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Ngày 13/8/1942: Với tên mới là Hồ Chí Minh, Người bí mật lên đường sang Trung Quốc để tìm cách liên lạc với các đồng chí ở hải ngoại và lực lượng quân Đồng Minh. Ngày 26/8/1942: Người ăn Tết Trung Nguyên, ở nhà Từ Vĩ Tam, một gia đình nông dân nghèo ở thôn Ba Mông, huyện Tĩnh Tây, Trung Quốc. Được Dương Đào, một thanh niên dân tộc Choang chưa đầy 20 tuổi, hướng dẫn Người đi đến trấn Bình Mã, huyện Điền Đông, tỉnh Quảng Tây để bắt liên lạc với những đảng viên cộng sản Trung Quốc.

Sáng 28/8/1942: Bác đến xã Túc Vinh, huyện Đức Bảo, tỉnh Quảng Tây thì bị tuần canh của Quốc Dân Đảng bắt giữ. Chúng nghi Bác và Dương Đào là gián điệp, nên áp giải hai người đến nhà giam huyện Thiên Bảo. Sau đó, chúng đưa Bác qua nhiều nhà giam ở huyện Tĩnh Tây, Quảng Châu, Trung Quốc kéo dài hơn 1 năm (từ tháng 8/1942 đến tháng 9/1943), giai đoạn này là bối cảnh ra đời tập thơ Nhật ký trong tù nổi tiếng về sau của Bác.

            Như vậy, sau hơn 1 năm trực tiếp về lãnh đạo cách mạng Việt Nam tại vùng căn cứ địa Pắc Bó- Cao Bằng, từ ngày 28/1/1941 đến 13/8/1942, thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng với kinh nghiệm hơn 30 năm hoạt động trong phong trào cộng sản ở hải ngoại, Bác Hồ đã kịp củng cố lại Trung ương Đảng từ sau khởi nghĩa Nam Kỳ, khởi nghĩa Bắc Sơn, Đô Lương; xây dựng hành lang chính trị vững chắc từ vùng căn cứ địa đến khắp các tỉnh thành trong nước, mà địch không hề hay biết. Bác chỉ đạo thành lập tổ chức Việt Nam cách mạng đồng minh hội (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh), ra báo Độc Lập để hướng dẫn quần chúng hành động cách mạng; đào tạo nhiều cán bộ ưu tú cho Đảng để lãnh phong trào cách mạng Việt nam về sau, như các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, … Bác đã chỉ đạo đặt tên mật danh cho các tỉnh huyện trong vùng căn cứ, kể cả bí danh của các đồng chí trong Trung ương đảng, bảo vệ tuyệt đối an toàn mọi hoạt động của Trung ương từ buổi đầu xây dựng lực lượng, từ lực lượng vũ trang nhân dân đến các đoàn thể Cứu quốc, đảm bảo mọi điều kiện cần và đủ sẵn sàng, tiến tới tổng khởi nghĩa thắng lợi trong Cách mạng tháng 8/1945, khi thời cơ chín muồi, giành lại Chính quyền và Tuyên bố Việt Nam độc lập ngày 2/9/1945. Người thật xứng đáng với danh hiệu Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới mà tổ chức UNESCO của Liên Hiệp quốc đã phong tặng vĩnh viễn để ghi nhận công lao to lớn của Hồ Chí Minh không chỉ đối với dân tộc Việt Nam, mà mãi mãi còn là những giá trị thời đại muôn đời sáng soi chung cho toàn nhân loại./

            N P (trích “Hồ Chí Minh- anh hùng GPDT và danh nhân văn hóa TG”, NXB TP HCM năm 2002)

 


Số lượt người xem: 1971    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm