SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
9
3
7
0
6
6
Tin tức sự kiện 03 Tháng Tám 2011 10:25:00 SA

CHI BỘ THANH TRA- ĐẢNG BỘ CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN

Là một Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh nhiều năm liền, có tỉ lệ đảng viên cao (chiếm 70% trong tổng số CBCC của đơn vị), đội ngũ CBCC 100% có trình độ đại học, được tuyển chọn cơ bản về phẩm chất chính trị, luôn cầu thị, cập nhật kiến thức pháp luật, trau dồi năng lực chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Huyện ủy- Thường trực UBND Huyện tin cậy giao cho. Từng đảng viên, CBCC trong Chi bộ và đơn vị luôn ý thức trách nhiệm trong công tác mang tính đặc thù, đòi hỏi tính gương mẫu, năng động, công tâm của người thanh tra viên. Chi bộ hiện có 7 đảng viên, do đồng chí Phan Hiếu Sơn- Phó Chánh Thanh tra huyện làm Bí thư Chi bộ, hàng tháng luôn đảm bảo chế độ sinh hoạt theo đúng Qui chế hoạt động, đề ra nghị quyết lãnh đạo đơn vị thực hiện sát hợp yêu cầu thực tiễn và các chỉ đạo của cấp trên. Qua 4 năm, triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chi bộ luôn xác định đây là nội dung trọng tâm, rất cần thiết để không ngừng giúp cho mỗi đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, thể hiện qua hành động, việc làm hiệu quả trong công tác.

Chi bộ đã quan tâm cải tiến chế độ sinh hoạt hội họp, phát huy trí tuệ tập thể,  gắn chặt với 3 nhiệm vụ chính của cơ quan là tham mưu cho UBND Huyện trong công tác thanh tra về kinh tế - xã hội; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát các đơn vị thuộc huyện thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, theo các nội dung luật pháp, pháp lệnh qui định. Chi bộ đã lãnh đạo CBCC trong cơ quan, tham mưu cho UBND Huyện làm nòng cốt  triển khai quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho các đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện; thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, giám sát định kỳ hàng năm, giúp cho các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, hoạt động đúng theo chức năng, nhiệm vụ, pháp luật qui định. Trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư  khiếu nại – tố cáo của công dân; từng cán bộ đảng viên trong đơn vị luôn tôn trọng những quyền lợi chính đáng của người dân, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, chịu khó đến tận nơi, tìm hiểu kỹ các yếu tố liên quan, xác minh làm rõ bản chất vụ việc khiếu nại- tố cáo; tham mưu cho UBND Huyện chỉ đạo giải quyết, mang tính khách quan, công bằng, chính xác, đúng sự thật và đúng pháp luật. Từ đó, không để tồn đọng đơn thư  khiếu nại – tố cáo kéo dài, xảy ra khiếu nại đông người phức tạp. Bên cạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, Chi bộ nhận thức phải gắn liền với nâng cao nhận thức chính trị cho từng cán bộ, đảng viên, bắt kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đó, hàng năm, Chi bộ đều đề ra kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên, cán bộ công chức thường xuyên được tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, bồi dưỡng về lý luận chính trị, kịp thời nắm bắt các quan điểm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước mới ban hành, đưa vào vận dụng đúng qui định.

 Trong tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chi bộ đã xây dựng Chương trình hành động theo từng chủ đề hàng năm, hướng dẫn từng đảng viên đề ra tiêu chí phấn đấu, rèn luyện thật cụ thể. Giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị thường xuyên tự soi rọi lại bản thân, tích cực học tập, trao dồi phẩm chất đạo đức, tích cực sửa đổi lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, trong tiếp xúc với người dân, nhất là công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chi bộ cũng đã xây dựng, quán triệt Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; quan tâm thực hiện tốt Qui chế dân chủ cơ sở tại đơn vị, ban hành Qui chế chi tiêu nội bộ và thực hiện công khai trong toàn Chi bộ, cũng như trong cơ quan Thanh tra.

Đồng chí Phan Hiếu Sơn- Bí thư Chi bộ bộc bạch: Qua Học tập và Làm theo tấm gương của Bác, mỗi Đảng viên, CBCC trong cơ quan đã đăng ký và tự giác thực hiện nghiêm túc những tiêu chí đề ra, từ đó đã duy trì, nâng cao hiệu quả trên các mặt công tác chuyển biến rất rõ. Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ hàng tháng, 100% đảng viên tham dự và đều có ý kiến tham gia xây dựng nghị quyết chi bộ. Cấp ủy phổ biến cho tất cả đảng viên những văn bản, tài liệu do đảng cấp trên phát hành; các chương trình, kế hoạch của Đảng bộ, Chi bộ… Các buổi học nghị quyết, pháp luật, 100% đảng viên, CBCC tham gia học tập, thảo luận, viết bài thu hoạch sau khi kết thúc lớp học… Qua quá trình thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chi bộ Thanh tra đã đạt được nhiều biến tích cực, nhận thức của từng đảng viên, CBCC ngày càng sâu sắc. Trong công tác chuyên môn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với công việc; có lối sống giản dị, tiết kiệm, hòa đồng với tập thể, gần gũi với nhân dân…  Với những kết quả đạt được trong năm qua, Chi bộ Thanh tra đã được Huyện ủy công nhận đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, điển hình tập thể trong thực hiện cuộc vận động “Học Tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010.

                                                                                             HẠ THI

 


Số lượt người xem: 1707    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm