SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
0
2
2
7
9
3
Tin tức sự kiện 25 Tháng Tám 2011 9:55:00 SA

THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA BÁC HỒ VỀ “CÔNG TÁC CÁN BỘ”

Trong Di chúc, Bác viết “ trước hết nói về Đảng. . .” với những dòng chân tình, thống thiết, nhắc chúng ta về nhiệm vụ xây dựng Đảng. Bởi Đảng có thật sự trong sạch, vững mạnh thì mới xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi cán bộ đảng viên và trọng tâm của xây dựng đảng bao giờ cũng là công tác cán bộ. Bác Hồ nói: “Cán bộ là cáo gốc của mọi công việc”, “công việc có thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Trong Di chúc, Bac còn chắc nhở: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một công việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Kinh nghiệm đã chứng minh nơi nào, địa phương nào, ngành nào có cán bộ tốt, nhất là cán bộ chủ chốt xứng đáng, thì nơi đó sẽ có đội ngũ đảng viên tốt, phong trào tốt, đạt hiệu quả công tác tốt. Để có cán bộ tốt, Đảng cần phải có tiêu chuẩn lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, thương yêu chăm sóc, nói chung là phải có chính sách cán bộ thật chu đáo và nghiêm minh.

Tiêu chuẩn để lựa chọn đào tạo cán bộ trước hết phải là những công dân tốt: “yêu nước, thương người, trọng lẽ phải, chuộng công bằng, biết gắn lợi ích chung của cộng đồng xã hội, phục tùng lợi ích tối cao của Tổ quốc”. Trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng phải nâng dần lên về phẩm chất đạo đức và tài năng trí tuệ cần có, tương xứng với vị trí mà Đảng bầu chọn hay phân công. Vị trí càng cao, trách nhiệm càng lớn, sức tỏa càng rộng, nên đòi hỏi tính gương mẫu càng nhiều, việc chấp hành kỷ cương phép nước càng nghiêm.

Điều cần chú ý là những cán bộ giỏi, tốt, thường có những đặc tính là: trung thực, khiêm tốn, biết gần dân, trọng dân, biết lắng nghe ý kiến của người khác,biết chịu khó tư duy, thích nghiên cứu lý luận và thực tiễn, biết sửa chữa sai lầm khuyết điểm, nói đi đôi với làm. . .

Việc nhận xét đánh giá cán bộ để sử dụng, phân công, luân chuyển, bầu cử, đề bạt phải hết sức chí công vô tư, tránh tình cảm cá nhân, bè phái, phiến diện, định kiến. Phải căn cứ vào hiệu quả công tác để đánh giá đúng cán bộ. Nên có chính sách đề cao khen thưởng đúng mức đối với cán bộ giỏi, gương mẫu, kiên quyết và kịp thời thay thế những cán bộ chủ chốt kém phẩm chất năng lực, nghiêm trị những người sai lầm, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tránh “nhẹ trên nặng dưới”. Hiện nay, có tình trạng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, phải hội họp quá nhiều nên ít có điều kiện và thời gian đi vào quần chúng, đi sát thực tiễn để nghe dân và hiểu dân. Điều đó cần nghiên cứu lại cơ chế vận hành của hệ thống chính trị từ Đảng ra chính quyền, các ngành, các đoàn thể của từng cấp đặc biệt là chế độ hội họp, để có sự chấn chỉnh kịp thời, khắc phục bằng được bệnh quan liêu, bàn giấy, xa dân, xa thực tiễn của cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt. Thời kỳ mới, hội nhập và phát triển đi lên CNXH, tuy có nhiều thuận lợi nhưng đầy rẫy khó khăn thử thách, nên đòi hỏi phải có những đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, năng lực và bản lĩnh để đưa từng địa phương và cả nước phát triển đi lên đúng với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới. Để đáp ứng yêu cầu đó, cần phải xây dựng đảng đúng với nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng với quy luật phát triển là tự phê bình và phê bình, bảo đảm Đảng là một khối thống nhất ý chí hành động, bảo đảm ý Đảng hợp với lòng dân, thành sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc như lời dặn dò thắm thiết của Bác Hồ trong Di chúc thiêng liêng.

 

                                                 “Trích Hồ Chí Minh toàn tập 5”

               T.T. Long

 


Số lượt người xem: 1634    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm