SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
9
3
0
2
4
6
Tin tức sự kiện 31 Tháng Giêng 2012 9:55:00 SA

HUYỆN ỦY HÓC MÔN QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHÓA XI)

Sáng 10/01/2012, Huyện ủy Hóc Môn tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện kết luận hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách nhà nước 5 năm 2006 – 2010 và năm 2011; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước 5 năm 2011 – 2015 và năm 2012 cho hơn 300 cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện.

Trong kết luận hội nghị lần thứ ba (khóa XI) Ban chấp hành Trung ương đã bổ sung và nhấn mạnh 4 điểm chính: về tình hình, nguyên nhân và xu hướng phát triển; quan điểm phát triển, tư tưởng chỉ đạo và định hướng mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu; về định hướng các giải pháp chủ yếu; tổ chức thực hiện. Mục tiêu tổng quát của 5 năm 2011 – 2015 là: phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Bảo đảm phúc lợi xã hội và an ninh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường hoạt động đối ngoại và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và trật tự an toàn xã hội. Tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trong hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hùng – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai kế hoạch số 51/KH-HU của Huyện ủy Hóc Môn về triển khai thực hiện kết luận hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương (khóa XI).

 

Huyền Anh

 


Số lượt người xem: 1752    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm