SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
2
7
9
5
5
8
Tin tức sự kiện 09 Tháng Ba 2012 9:55:00 SA

PHÁT HUY DÂN CHỦ, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Trong những năm qua, cùng với sự đổi mới chung của đất nước, nông nghiệp, nông thôn huyện Hóc Môn cũng đã có nhiều đổi mới rõ nét, đời sống của nông dân ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn đã có những tiến bộ rất phấn khởi. Trong quá trình đó, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nông thôn, chương trình của Thành ủy, UBND thành phố về xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới (NTM), huyện Hóc Môn đã xây dựng thí điểm đề án xây dựng NTM trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng giai đoạn 2010 - 2012. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X (2010-2015), Huyện ủy đã ban hành Chương trình số 04 về “xây dựng NTM tại các xã gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2011-2017”; theo đó huyện đang triển khai đề án xây dựng NTM tại tất cả các xã và những khu vực sản xuất nông nghiệp thuộc thị trấn Hóc Môn.

Trong quá trình xây dựng NTM, người dân nông thôn có vai trò đặc biệt quan trọng bởi họ chính là người trực tiếp thực hiện, trực tiếp hưởng lợi. Chính vì vậy, việc áp dụng, thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là một trong những yêu cầu không thể thiếu trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM, qua đó sẽ phát huy vai trò chủ động, tích cực của người dân, đồng thời góp phần hạn chế nguy cơ tham nhũng, lãng phí.  

Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của huyện đã tích cực, chủ động tham mưu Huyện ủy tổ chức nhiều lớp tập huấn về công tác thực hiện QCDC cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; giúp đỡ, hướng dẫn các xã – thị trấn kiện toàn tổ chỉ đạo, xây dựng quy chế hoạt động; thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra việc thực hiện ở các loại hình cơ sở. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt chính trị của nhân dân, huy động sức dân tham gia các phong trào hành động cách mạng, đặc biệt là tham gia xây dựng đề án NTM ở xã điểm Xuân Thới Thượng (giai đoạn 2010-2012) và các xã – thị trấn còn lại (giai đoạn 2011-2015). Cũng trong quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở, thông qua tai mắt của quần chúng, đã giúp các cơ quan chính quyền phát hiện một số vụ việc sai phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, kịp thời ngăn ngừa tiêu cực, hạn chế sai sót, góp phần to lớn vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến nay, xã Xuân Thới Thượng – là 01 trong 05 xã điểm của thành phố - đã đạt 15/19 tiêu chí theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về NTM; 10 xã còn lại đạt từ 04 đến 05/19 tiêu chí, trong đó có 05 xã đã được thông qua đề án xây dựng giai đoạn II (2011-2015) và các xã còn lại đang tiếp tục hoàn thiện đề án để thông qua trong năm 2012.

Tại 12 xã - thị trấn, những nội dung theo quy định đều được UBND địa phương tổ chức công khai cho nhân dân biết bằng nhiều hình thức như: thông qua các kỳ họp HĐND, các cuộc tiếp xúc cử tri, các cuộc họp tổ nhân dân, tổ dân phố, niêm yết trên các bảng tin tại trụ sở UBND xã - thị trấn và trụ sở Ban nhân dân ấp – khu phố, phát tin trên hệ thống truyền thanh huyện và các xã - thị trấn. Ngoài ra, các đoàn thể cũng chọn lọc những nội dung thiết thực như chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015 theo Quyết định 36 của UBND thành phố, các chương trình hỗ trợ vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội, các quỹ hỗ trợ của các đoàn thể chính trị - xã hội… để thông tin cho đoàn viên – hội viên, tuyên truyền cho nhân dân ở các khu dân cư. Trong số những nội dung được công khai, nhiều vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống người dân được đưa ra cho nhân dân góp ý, đề xuất cho cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định như: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án, đề án xây dựng xã NTM, đề án xây dựng ấp - khu phố, xã – thị trấn đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2011-2015, các quy trình giải quyết thủ tục hành chính…; tổ chức cho dân bàn và quyết định trực tiếp việc xây dựng quy ước cộng đồng khu dân cư, về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, ấp, tổ do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí, hưởng ứng thực hành tiết kiệm điện, tiết kiệm tiêu dùng, vận động chủ hộ có phòng trọ đăng ký không tăng giá cho thuê, các cơ sở mầm non, nhà trẻ  không tăng giá giữ trẻ… góp phần thực hiện tốt Chương trình hành động số 06-CTrHĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Đảng ủy các xã – thị trấn lãnh đạo Hội đồng nhân dân, UB.MTTQ và các đoàn thể phối hợp, hỗ trợ ban thanh tra nhân dân, các tổ giám sát cộng đồng thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện QCDC tại địa phương. Cùng với những cải tiến trong cải cách thủ tục hành chánh của UBND huyện giúp cho nhân dân có thể tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trên website hoặc tại các máy ki-ốt đặt tại tổ tiếp nhận-trả kết quả hồ sơ của huyện, UBND các xã – thị trấn đã tích cực triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008; thường xuyên giáo dục cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình, phấn đấu học tập nâng cao trình độ, giữ gìn đạo đức lối sống, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; tổ chức hướng dẫn thủ tục cặn kẻ, tạo thuận lợi cho người dân; kết quả khảo sát tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên  85%.  

Thực tế, việc đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh 34 của UBTVQH khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn tại các địa phương thực hiện đề án xây dựng NTM đã mang lại luồng sinh khí mới cho đời sống xã hội ở cơ sở, tạo động lực làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt các xã - thị trấn trên nhiều phương diện. Tác động lớn nhất là QCDC đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ, quản lý điều hành của chính quyền cơ sở theo hướng ngày một dân chủ hơn, cụ thể và bám sát thực tiễn hơn, khắc phục được tình trạng quan liêu, cửa quyền. Thông qua hoạt động triển khai QCDC ở cơ sở, MTTQ và đoàn thể, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng gắn bó hơn với đoàn viên, hội viên và nhân dân, năng lực hoạt động thực tiễn được nâng lên, tăng thêm uy tín, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Đặc biệt QCDC đã tạo ra những tác động rộng lớn hơn trong việc huy động nguồn lực từ nhân dân tham gia vào công cuộc xây dựng NTM. Nếu như trước đây, việc vận động nhân dân tham gia đóng góp cùng nhà nước nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn mang tính chất đơn lẻ, tùy theo nhu cầu cấp bách của từng khu dân cư, thì nay với việc thông tin đầy đủ các chủ trương, kế hoạch xây dựng NTM, cùng với phong trào thi đua dân vận khéo, hầu hết các tuyến đường, con hẻm đều được nhân dân chủ động tổ chức bàn bạc, vận động các mạnh thường quân và trực tiếp đóng góp để cùng nhà nước nâng cấp, mở rộng, góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông trên địa bàn của từng xã. Bên cạnh đó người dân còn tích cực bàn bạc tìm hướng đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh có hiệu quả như hợp tác sản xuất, thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Riêng xã Xuân Thới Thượng, đến nay đã vận động đóng góp tiền mặt xây nhà tình thương hơn 1 tỷ đồng, vận động 1.758 hộ dân hiến 36.797m2 đất, vật kiến trúc trị giá gần 132 tỷ; vận động xã hội đầu tư xây dựng các phòng khám tư nhân, các cơ sở thể thao tư nhân hơn 6 tỷ…  Tổng cộng đã đầu tư gần 400 tỷ đồng, trong đó huy động sức dân đóng góp gần 140 tỷ đồng.

Trong quá trình phát huy dân chủ, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM đã cho chúng ta một vài kinh nghiệm như sau:

- Trước hết cần xác định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể nhân dân tham gia tổ chức, giám sát việc thực hiện các quy định của QCDC ở cơ sở là hết sức quan trọng. Các nội dung quy định của QCDC cần được thực hiện đồng thời với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó có đề án, kế hoạch xây dựng NTM.

- Chủ trương xây dựng NTM là nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn và phải được người dân đồng lòng tham gia thực hiện. Do vậy, công tác tuyên truyền, vận động cần được chú trọng nâng cao hiệu quả để mọi người dân hiểu rõ mục tiêu của đề án, qua đó tạo sự đồng thuận cao, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, tích cực của nhân dân trong quá trình thực hiện đề án thông qua việc tham gia góp ý, quyết định và giám sát việc thực hiện các vấn đề quan trọng như công tác quy hoạch, xây dựng danh mục công trình, kể cả việc góp vốn đầu tư.

- Năng lực của đội ngũ cán bộ ở cơ sở cần được nâng cao, nhất là tăng cường nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện QCDC; kỹ năng tổ chức, điều hành công việc tại cơ sở theo quy trình dân chủ. Kết hợp hiệu quả giữa thực hiện QCDC ở cơ sở với công tác cải cách, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các vi phạm nguyên tắc QCDC. Trong quá trình xây dựng NTM điều quan trọng không kém là cần quan tâm xây dựng tác phong làm việc, phong cách dân vận của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo phương châm "gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân".

Xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được thực tiễn khẳng định là một chủ trương đúng đắn, tác động tích cực tới nhiều mặt của đời sống xã hội. Để việc phát huy dân chủ ở cơ sở ngày càng có hiệu quả, mang tính bền vững và lâu dài, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy; sự thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, có trách nhiệm của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Trong quá trình triển khai thực hiện, chúng ta phải kết hợp nhiều giải pháp một cách đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Có như vậy, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở mới thực sự trở thành động lực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

HÀ VĂN GIANG

(Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy)

 


Số lượt người xem: 16065    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm