SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
2
3
7
6
3
Tin tức sự kiện 18 Tháng Năm 2012 9:05:00 SA

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 5 NĂM NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH SỐ 01/2002/NQLT VỀ QUẢN LÝ , GIÁO DỤC CON EM TRONG GIA ĐÌNH KHÔNG PHẠM TỘI VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI, GIAI ĐOẠN 2008 – 2012

    Sáng 4/5/2012, Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp Công an huyện triển khai kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQ- LT về: Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, giai đoạn 2008 – 2012 và tiếp tục nghiên cứu tổ chức các giải pháp thực hiện NQ - LT số 01 giai đoạn 2012 – 2017, gắn với thực hiện Chỉ thị 48/CT-TW ngày 20/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Qua đó, biểu dương, đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình, xây dựng mô hình tuyên truyền, vận động thực hiện có hiệu quả.

      Nội dung tổng kết: Đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện NQLT trong 05 năm qua, những ưu, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện. Đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo, công tác triển khai thực hiện của Hội LHPN và Công an các cấp. Từ đó, rút ra bài học kinh nhiệm trong công tác chỉ đạo, thực hiện và đề xuất với Cấp ủy những chủ trương, biện pháp phù hợp, tăng cường cơ chế phối hợp giữa hai đơn vị Hội LHPN – Công an với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội và chính quyền địa phương, đồng thời đề ra các giải pháp, nâng cao hiệu quả việc thực hiện chương trình liên tịch trong thời gian tới.

      Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyên, vận động cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tự giác, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, chủ động cảnh giác, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, tích cực tham gia cảm hóa, quản lý đối tượng; nhất là thanh thiếu niên, con em trong gia đình không vi phạm pháp luật, hoặc đã vi phạm không tái phạm và phấn đấu tốt hơn.

KIM HÂN

 


Số lượt người xem: 2797    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm