SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
2
3
4
5
0
0
Tin tức sự kiện 03 Tháng Tám 2012 10:05:00 SA

KHẢO SÁT QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI TẠI ĐẢNG BỘ CÔNG AN HUYỆN

Tổ công tác huyện ủy khảo sát Quán  triệt NQ TW 4 tại Công an huyện

Chiều 19/7/2012, đồng chí Phan Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng tổ công tác Huyện ủy đã đến khảo sát việc tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4- khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, theo kế hoạch 64 – KH/ HU tại Đảng bộ Công an huyện.

Qua thời gian quán triệt, Đảng bộ Công an huyện tổ chức 2 đợt quán triệt học tập đến 188 Đảng viên, đạt tỷ lệ 95,43%. Đảng bộ Công an huyện tập trung tuyên truyền, nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng, nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta và 8 nhiệm vụ, mục tiêu, phương châm các nhóm giải pháp của công tác xây dựng Đảng… Thông qua việc học tập, quán triệt giúp cho cán bộ, đảng viên có những thông tin về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng. Qua đó, nâng cao nhận thức, lòng tự tôn dân tộc và tinh thần trách nhiệm, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, có niềm tin vững chắc về lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối, chính sách sáng suốt của Đảng trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam, giúp cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ Công an huyện nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng chủ động tuyên truyền, vận động hướng dẫn nhân dân trong đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ công tác Huyện ủy đóng góp ý kiến: các Chi bộ trong Đảng bộ Công an huyện nên có những buổi thảo luận trong sinh hoạt về các giải pháp công tác xây dựng Đảng, nắm vững tư tưởng từng cán bộ chiến sĩ Công an.

Đồng chí Phan Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,Tổ trưởng tổ công tác Huyện ủy phát biểu: trong thời gian tới, Đảng bộ Công an huyện ghi nhận ý kiến từng cán bộ chiến sĩ theo chức trách nhiệm vụ được phân công. Công tác xây dựng Đảng phải thực hiện thường xuyên, không lơ là nhất là quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và tổ chức các chuyên đề cho đảng viên, quần chúng học tập, nghiên cứu, thảo luận về mục tiêu, phương châm của công tác xây dựng Đảng hiện nay; coi trọng công tác tự phê bình và phê bình; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu gắn với trách nhiệm quản lý nhà nước…

KIM HÂN

 

 


Số lượt người xem: 1807    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm