SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
2
4
9
2
2
8
Tin tức sự kiện 10 Tháng Mười Hai 2012 11:00:00 SA

VAI TRÒ PHỤ NỮ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói về vai trò của phụ nữ: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.  Người còn trao tặng Phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng “Anh  hùng - Bất  khuất - Trung  hậu - Đảm đang”. Xuyên suốt lịch sử giữ nước và xây dựng đất nước, người phụ nữ Việt Nam có vai hết sức quan trọng. Dù trong hoàn cảnh nào, thời đại nào, người phụ nữ cũng luôn vừa là hậu phương, vừa là tiền tuyến vững chắc. Ngày nay, đất nước đang thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (CNH, HĐH), lại tiếp tục không thể thiếu vắng vai trò của người phụ nữ.

Xây dựng nông thôn mớikết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí đươc nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường. Xây dựng nông thôn mới là quá trình phát triển nông thôn một cách có định hướng, phù hợp với giai đoạn đất nước đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa. Định hướng đó là nông thôn phải đạt được toàn diện 5 mục tiêu: Qui hoạch hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và hệ thống chính trị. Người dân sẽ là lực lượng chính khi họ hiểu xây dựng nông thôn mới là vì cuộc sống của chính mình, gia đình mình và con cháu mình.

Người phụ nữ nông thôn phải nhận thức được rằng, chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và nhà nước là nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại của nông thôn hiện nay khi đất nước đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực đến khu vực nông thôn, đồng thời tạo điều kiện để nông thôn – nông nghiệp và nông dân thực sự là động lực đóng góp đẩy nhanh tiến trình CNH- HĐH đất nước. Hơn 70% phụ nữ sống ở khu vực nông thôn, hơn ai hết phụ nữ vừa là chủ thể, vừa là người trực tiếp thụ hưởng những thành quả tốt đẹp do nông thôn mới mang lại. Nhiệm vụ phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới là tăng cường năng lực và đóng góp phát triển nông thôn bền vững.

Các năng lực cần tăng cường

Năng lực thực hiện thiên chức: sinh con. Năng lực thực hiện nhiệm vụ đối với bản thân và gia đình: chăm sóc, nuôi dưỡng bản thân, gia đình và người thân. Năng lực thực hiện nghĩa vụ công dân: hiểu và sống, làm việc theo pháp luật. Năng lực trách nhiệm xã hội, cộng đồng: tham gia, đóng góp, đề xuất. Năng lực thực hiện nhiệm vụ, nghề nghiệp: kiến thức, trình độ, kỹ năng. Năng lực nhận thức, Năng lực quản lý, Năng lực thực thi việc sản xuất kinh doanh, tổ chức cuộc sống, bảo vệ môi trường sinh sống trong đó có môi trường tự nhiên và nhân văn, năng lực phát triển cộng đồng và kiến thức xã hội

Đóng góp phát triển nông thôn bền vững.

Vai trò tổ chức Hội phụ nữ

Sự vào cuộc tích cực của chị em sẽ tác động rất lớn tới sự thành công của chương trình; vì vậy xác định tham gia xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm và nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội trong giai đoạn hiện nay. Gồm 3 nội dung:

1. Nâng cao nhận thức, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong lối nghĩ, cách làm, áp dụng  tiến  bộ khoa học kỹ thuật vào  sản xuất kinh doanh,  tiếp  cận  thị trường,  sản  xuất  hàng  hoá  góp  phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương.

2. Hình thành mô hình liên kết 4 nhà (nhà nông, nhà nước: về cơ chế chính sách, vốn, ngân hàng…, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học) bằng cách xây dựng các hình thức liên kết liên doanh, phát triển doanh nghiệp nữ, dạy nghề, hỗ trợ sau đào tạo, góp phần thay đổi cơ cấu sản xuất tại các địa phương.   

3. Xây dựng và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường bền vững gắn với triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Phối hợp liên kết với Ban quản lý nông thôn mới lựa chọn các nội dung tiêu chí hỗ trợ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng huy động nguồn lực của tổ chức Hội, đồng thời  tổ  chức    cam  kết  thực  hiện;  tập  trung  vào  các  tiêu  chí:  thu  nhập,  giảm nghèo, tổ chức sản xuất, văn hoá, môi trường... Tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền chuyển nhận thức, tư duy mới cho phụ nữ về nông thôn mới. Tuyên truyền sâu cho cán bộ, Hội viên phụ nữ

Mỗi Cán bộ, Hội viên phụ nữ đăng ký một hành động, một việc làm cụ thể; các Chi, Tổ Hội phụ nữ đăng ký một chương trình cụ thể; Hội LHPN xã, thị trấn đăng ký một công trình cụ thể. Liên kết, giao kết với các tổ chức khác trong và ngoài địa phương. Giới thiệu cho các tổ chức đơn vị khác biết về xã mình. Có theo dõi, đánh giá, tổng kết. Ủng hộ sáng kiến. Đa dạng hình thức tuyên truyền. Quan tâm tạo ra dấu hiệu nhận biết Đổi mới hoạt động các cấp Hội Phụ nữ theo chương trình, chiến lược, nội dung và phương pháp hoạt động Hội. Tạo môi trường thuận lợi, phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông. Trong đó, vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội Phụ nữ ở địa phương không kém phần quan trọng.

Xây dựng phẩm chất người phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, đảm đang, trung hậu”, người phụ nữ biết tuân thủ pháp luật, tuân thủ các chuẩn mực giá trị đạo đức, sống không dựa dẫm, biết vươn lên khẳng định mình. Tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ  tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

KIM HÂN ( nguồn Hội LHPN TP.HCM)

 


Số lượt người xem: 3056    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm