SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
9
3
7
1
2
0
Tin tức sự kiện 23 Tháng Mười Một 2013 10:20:00 SA

BÁC HỒ VỚI SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI .

             Ngay sau khi nước nhà giành độc lập, nhiệm vụ đầu tiên của Chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch đã khẳng định: “ kiến thiết đất nước cần phải có nhân tài” trong khi chưa có điều kiện ươm mầm, đào tạo, bồi dưỡng một thế hệ cán bộ mới thì Người đã nhận thấy trong 20 triệu đồng bào cả nước không thiếu người tài “hào kiệt thời nào cũng có”. Người phát động và đề nghị nhân dân tiến cử nhân tài, những người cán bộ vì dân vì nước ra phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. “ Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài …các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể ra làm đuợc những việc ích nước lợi dân thì phải báo cáo ngay cho Chính phủ biết “ (*)

             Văn Miếu Quốc Tử Giám tại Hà nội là một minh chứng hùng hồn với bia đá đã khắc ghi lời của vị minh quân triều đại nhà Lê còn trường tồn mãi muôn đời và cho tới thời đại Hồ Chí Minh .

             “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

             Nguyên khí mạnh thì thế nước cường

             Nguyên khí suy thì thế nước tàn”

              Đó chính là cương lĩnh xây dựng đất nước của Vua Lê Thánh Tông (1442-1449), khi dẹp tan quân xâm lược nhà Minh, Ông đã bắt tay vào xây dựng sơn hà xã tắc, một trong những chính sách có tính quyết định vận mệnh quốc gia dân tộc. Trong đó là chú trọng tới việc bồi dưỡng và sử dụng nhân tài trong công cuộc tái thiết đất nước .

             Khi người anh hùng áo vải Quang Trung lên ngôi Hoàng đế (1746-1803) đã ra tuyên ngôn:           “Xây đất nước lấy việc khuyến học làm đầu

           Tìm lẽ trị bình lấy tuyển nhân tài làm gốc”

              Kết tinh những giá trị tinh hoa của các bậc tiền nhân, Chủ Tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt nam đã ra thông điệp: `

             “Vì lợi ích mười năm  trồng cây

             Vì lợi ích trăm năm  trồng người “

             Lời dạy của Người có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống xã hội về một chiến lược trồng người cho hôm nay và mai sau. Tư tưởng ấy đã hình thành ngay những ngày bôn ba đi tìm đường cứu nước, cách mang Tháng Tám thành công trở thành Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ công hòa, Người đặc biệt quan tâm tới công tác cán bộ. Hồ Chí Minh khẳng định” muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” (*). Với quan điểm, con người là vốn quý nhất, là trung tâm của mọi hoạt động xã hội thì vai trò cán bộ có tính quyết định cho sự thành bại của cách mạng, của một quốc gia dân tộc nhất là của đảng cầm quyền. Chiến lược “ trồng người” của Bác Hồ chứa đựng tính nhân văn đồng thời tuân thủ của quy luật “tre già măng mọc” và cũng rất thực tiễn. Chủ Tịch Hồ Chí Minh coi: “cán bộ là tiền vốn của đoàn thể, có vốn mới làm ra lãi, bất cứ chính sách công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi, không có cán bộ tốt thì hỏng việc, tức là lỗ vốn”(*) và Người kết luận: Họ (cán bộ) là những người đem chính sách của Đảng của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành, đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cho Đảng- Chính phủ hiểu rõ để đặt chính sách cho đúng”. Người  căn dặn: “các thế hệ hôm qua đã chuẩn bị cho thế hệ hôm nay và cũng từ hôm nay chúng ta đang chuẩn bị cho các thế hệ mai sau” và bao thế hệ cán bộ của Đảng được đào tạo bồi duỡng trở thành những cán bộ trung kiên suốt đời phấn đấu hy sinh vì mục tiêu lý tưởng của Đảng của dân tộc .

              Trong chiến lược trồng người, chiến lược giáo dục, chiến lược cán bộ với Bác Hồ luôn được coi là vấn đề cốt lõi bổ sung cho nhau trong một mối quan hệ thống nhất để đạt cho được mục tiêu phát hiện bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, chọn người có đức có tài ra phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Con đường đi lên của các thế hệ cách mạng Việt nam vẫn luôn được chiếu sáng bởi tư tưởng cách mạng và khoa học của Chủ Tịch Hồ Chí Minh: “ Bồi duỡng  thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết” (Di Chúc)

                                                                                                                  MAI VĂN GIỮA

(*Trích từ “Sửa đổi lối làm việc”- HCM,

 NXB Chính trị quốc gia)

 


Số lượt người xem: 1539    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm