SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
8
8
5
5
0
2
Tin tức sự kiện 23 Tháng Ba 2014 9:05:00 CH

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỀ THANH NIÊN NĂM 2014

Ngày 18/02/2014, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 364/KH-UBND về thực hiện công tác quản lý về thanh niên năm 2014 với 6 nội dung.

Thứ nhất, thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển thanh niên huyện Hóc Môn, giai đoạn 2011 – 2020; tiếp tục triển khai Kế hoạch số 942/KH-UBND ngày 16/5/2013 của UBND huyện về thực hiện chương trình phát triển thanh niên huyện Hóc Môn giai đoạn 2011- 2015. Thứ hai, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng- khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thứ ba: hoàn thiện tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Thứ tư: vận dụng đảm bảo chế độ đối với thanh niên. Thứ năm: tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên và một số kỹ năng thực hành công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của các phòng, ban, ngành, xã – thị trấn trực tiếp làm công tác thanh niên, lãnh đạo Đoàn thanh niên trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp năm 2014 trên địa bàn huyện theo Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 04/4/2013 của UBND huyện. Thứ sáu: công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

 

HẠ THI

 


Số lượt người xem: 1431    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm