SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
8
8
5
4
2
8
Tin tức sự kiện 29 Tháng Mười Hai 2015 4:30:00 CH

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN HÓC MÔN

 - Tên cơ quan: TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN HÓC MÔN


- Địa chỉ: Số 30/12, Đường Tô Ký - Ấp Nam Thới - Xã Thới Tam Thôn  - Huyện Hóc Môn - Thành phố Hồ Chí Minh


- Điện thoại/ Fax : 3.8.910.380


- Email: ttbdcthm@gmail.com

 

III- TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1. Giám đốc: Ông TÔ TẤN ĐỨC

-Ngàysinh: 22/8/1960 
-Dântộc: Kinh
-Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Tin học
-Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp LLCT
-Điện thoại văn phòng: 08.3.8.910.310
-Điện thoại di động: 090.8.545.138 
- Email:
duc_totan@yahoo.com.vn; ductotan@gmail.com

 

 

2. Phó Giám đốc: Ông VÕ VĂN CHÂU

 

 

- Ngày sinh: 25/11/1963 
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Lịch sử-Cử nhân Chính trị chuyên ngành Công tác Tư tưởng. 
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại di động: 090.8.770.759
- Email: 

 

 

3. Phó Giám đốc: Ông HUỲNH VĂN HÙNG

 

- Ngày sinh: 26/5/1967 
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị chuyên ngành Công tác Tư tưởng.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
- Điện thoại di động: 093.3.164.252 
- Email: huynhhunghm@gmail.com

 

 

4. Hành chính-Văn thư-Lưu trữ: Bà TRẦN NGỌC BÍCH

 

-Ngày sinh: 02/01/1980  
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật-Cử nhân Cao đẳng Công nghệ thông tin 
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
- Điện thoại văn phòng: 3.8.910.380
- Điện thoại di động:
 090.3.161.779 
- Email: ngocbich2206@gmail.com

 

 

5. Kế toán trưởng: Bà NGUYỄN THỊ THU LOAN

 

- Ngày sinh: 19/11/1986
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại văn phòng: 3.8.910.380
- Điện thoại di động:
 097.8.511.299 
- Email: nguyenloanttbdct@gmail.com

 

 

6. Thủ quỹ: Bà NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

 

- Ngày sinh: 06/7/1985
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật 
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại văn phòng: 3.8.910.380
- Điện thoại di động:
  
- Email: nguyenthienthu@yahoo.com.vn

7. Phục vụ: Bà LÊ THỊ LOAN

 

- Ngày sinh: 15/10/1968
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: 
- Trình độ lý luận chính trị: 
- Điện thoại văn phòng: 
- Điện thoại di động:
 016.9.2.812.561 
- Email: 

 

 

8. Hành chính-Quản trị: Ông NGUYỄN VĂN KIỀU

 

- Ngày sinh: 01/3/1959
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp 
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại văn phòng: 
- Điện thoại di động:
 090.9.268.502 
- Email: 

 

 

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ: 

1. Vị trí, chức năng

- Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hóc Môn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Huyện uỷ và Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Huyện ủy Hóc Môn.

- Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn huyện Hóc Môn quản lý, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Cán bộ Thành phố.

2. Nhiệm vụ

1- Đào tạo sơ cấp Lý luận Chính trị-Hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Hóc Môn.

2- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp uỷ viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

3- Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp uỷ viên cơ sở.

4- Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh đối tượng 4 cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn huyện quản lý. 

5- Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

           6- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu và tình hình thực tế do chỉ đạo của Huyện ủy-Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.

V. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-TW ngày 03 tháng 6 năm 1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hóc Môn được thành lập theo Quyết định số 04/QĐ-HU ngày 10 tháng 12 năm 1996 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hóc Môn. Tiền thân của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện là Trường Bồi dưỡng Cán bộ huyện.

* Về tổ chức, bộ máy.

- Theo Quyết định số 45/QĐ-HU ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hóc Môn, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện có Giám đốc là đồng chí Tô Tấn Đức và hai Phó Giám đốc là đồng chí Võ Văn Châu-phụ trách Nội dung và đồng chí Huỳnh Văn Hùng-phụ trách Giáo vụ-Hành chính-Quản trị.

- Căn cứ Quyết định số 185-QĐ/TW ngày 03 tháng 5 năm 2008 của Ban Bí thư BCH Trung ương khóa XI “Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện hiện có 07 biên chế  gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc, Giáo vụ, Hành chính, Kế toán, Thủ quỹ và 01 Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Ngoài ra, Trung tâm BDCT có hợp đồng khoán gọn thêm 02 vị trí việc làm là Hành chính-Quản trị và Bảo vệ.

* Về đội ngũ giảng viên: Trung tâm BDCT huyện Hóc Môn hiện có 03 giảng viên chuyên trách và 18 báo cáo viên kiêm chức có đủ tiêu chuẩn thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, gồm Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội huyện phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của huyện.

* Về cơ sở vật chất.

- Trung tâm BDCT huyện Hóc Môn hiện nay có Tổng diện tích đất là: 5.816m2. Trong đó: Diện tích đất xây dựng là: 1.824m2, gồm 04 tòa nhà (trong đó có 01 toà nhà gồm: 01 trệt, 02 lầu) là trụ sở làm việc và các phòng học. Ngoài ra còn có nhà để xe cho học viên; sân, khuôn viên cây cảnh thoáng mát.

- Phòng học, gồm có: 04 hội trường. Cụ thể: Hội trường A (tầng trệt): 491m2 với 300 chỗ ngồi; Hội trường B (tầng trệt): 266,3m2 với 150 chỗ ngồi; Hội trường C (tầng 2) với 150 chỗ ngồi; Hội trường D (tầng 2) với 150 chỗ ngồi; 02 phòng học ở (lầu 1 với 50 chỗ ngồi. Có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại đảm bảo tốt công tác giảng dạy và học tập…

          - Phòng làm việc gồm 4 phòng: 01 phòng Giám đốc; 01 phòng Hành chính-Kế toán; 01 phòng khách. Được đầu tư trang bị thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ, giảng viên của Trung tâm.

- Các phòng chức năng gồm: 01 phòng Lab; 01 phòng học Anh văn; 01 phòng Thư viện; 01 phòng Nhà ăn; 04 phòng nghỉ giảng viên.

* Về tài chính: Được phân bổ theo kế hoạch, chỉ tiêu hoạt động chuyên môn và khả năng ngân sách của UBND huyện giao hàng năm.

* Về kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2015.

- Các lớp đào tạo, hiệp quản, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ và phổ biến pháp luật được tổ chức tại Trung tâm BDCT trong năm như sau: mở 42 lớp với 7.177 lượt học viên về nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng; mở 13 lớp với 1.368 học viên về thực hiện hiệp quản các chương trình đào tạo; mở 56 lớp với 6.840 lượt học viên về các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị; mở 60 lớp với 9.321 lượt học viên về thực hiện các chương trình bồi dưỡng chuyên đề.

- Trong năm 2015, Trung tâm BDCT huyện đã tổ chức giảng dạy và phục vụ mở 170 lớp với 24.661 lượt học viên. Công tác tổ chức mở lớp tại Trung tâm BDCT luôn đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chất lượng giảng dạy và phục vụ đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định của Trung ương.

- Ban Thường vụ Huyện uỷ và Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm hoạt động. Bản thân Trung tâm cũng có nhiều cố gắng vận động; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 - Tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được trong những năm qua, năm 2016 tập thể Ban Giám đốc và cán bộ công chức Trung tâm BDCT huyện sẽ tích cực thực hiện tốt vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Phấn đấu giữ vững danh hiệu là đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục lý luận chính trị ./.

                                                Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hóc Môn


Số lượt người xem: 4730    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm