SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
8
8
5
7
2
8
Tin tức sự kiện 16 Tháng Mười 2017 6:45:00 CH

Tuyển dụng viên chức năm 2017 của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2017 của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn

 

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 cụ thể như sau:

I. Số lượng và vị trí dự tuyển:

- Số lượng dự tuyển: 20 người

- Vị trí dự tuyển:

+ Lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 09 người

+ Áp giá chiết tình bồi thường 02 người

+ Kiểm tra hồ sơ bồi thường: 02

+ Kế toán - tài vụ: 03 người

+ Nghiệp vụ kỹ thuật: 01 người

+ Tổ chức - Hành chính quản trị: 03 người

 

II. Điều kiện dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đãng ký dự tuyển viên chức:

a) Có Quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại TP Hồ Chí Minh. Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phải có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:

- Có học hàm Giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuồi đối vói nữ và 50 đối với nam), Phó Giáo sư (có tuổi đời dưới 40 tuổi);

- Có bằng Tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tuổi);

- Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi);

- Tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi).

Đối với các trường hợp đặc biệt khác phải có văn bản báo cáo với Sở Nội vụ từng trường hợp cụ thể để xem xét, tống hợp xin ý kiến Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

b) Có đơn đăng ký dự tuyển;

 

c) Có lý lịch rõ ràng;

 

d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, cụ thể như sau:

+ Lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Tốt nghiệp Đại học; Cao đẳng chuyên ngành Quản lý đất đai, Địa chính, Xây dựng; Có chứng chỉ A tin học; chứng chỉ B ngoại ngữ.

+ Áp giá chiết tình bồi thường: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai, Địa chính, Xây dựng; Có chứng chỉ A tin học; chứng chỉ B ngoại ngữ.

+ Kiểm tra hồ sơ bồi thường: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai, Địa chính, Xây dựng; Có chứng chỉ A tin học; chứng chỉ B ngoại ngữ.

+ Ke toán - tài vụ: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng; Có chứng chỉ A tin học; chứng chỉ B ngoại ngữ.

+ Nghiệp vụ kỹ thuật: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai, Địa chính, Xây dựng; Có chứng chỉ A tin học; chứng chỉ B ngoại ngữ.

+ Tố chức - Hành chính quản trị: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hành chính, Quản trị kinh doanh; Có chứng chỉ A tin học; chứng chỉ B ngoại ngữ.

 

đ) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

 

III. Nội dung tuyển dụng:

- Xét tuyển kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

 

IV. Thời gian và địa điểm tuyển dụng:

1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 15 tháng 11 năm 2017

2. Địa điểm: Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Mỗi người dự tuyển nộp 02 bộ hồ sa dự tuyển.

 

- Căn cứ Khoản 1, Điều 7 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:

+ Đơn đăng ký dự tuyển theo Mau số 1 ban hành, kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

+ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

+ Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao hộ khẩu thường trú;

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chức dịch thuật sang tiếng Việt;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

 

- Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

+ 04 bao thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh màu 3x4.

 

*Lưu ý: Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

 

4. Thời gian nhận hồ sơ, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và chốt hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 25/9/2017 đến hết ngày 20/10/2017, trừ thứ bảy và Chủ nhật (tiếp nhận trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện tại địa chỉ số 36/2A đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Điện thoại liên hệ: 08.37103933.

- Thông báo này được thông báo trên báo Sài Gòn giải phóng, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn và niêm yết tại trụ sở Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn.


Số lượt người xem: 907    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm