SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
9
3
7
0
9
9
Tin tức sự kiện 26 Tháng Hai 2018 6:55:00 CH

Triển khai công tác khuyến học, khuyến tài năm 2018

 

 

Nhằm đẩy mạnh hoạt động khuyến học ngày càng hiệu quả hơn trong toàn huyện; ngày 5/2/2018, Hội Khuyến học (HKH) huyện triển khai 100% đơn vị cơ sở nội dung Kế hoạch số 334/KH-HKH về quán triệt thực hiện công tác thi đua, khen thưởng về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2018. Theo đó, HKH huyện sẽ triển khai các nội dung: tiêu chí thi đua cho HKH xã - thị trấn; xây dựng Ban khuyến học hoạt động hiệu quả; xây dựng và phát triển quỹ khuyến học; xây dựng Hội và phát triển hội viên; triển khai, thực hiện các mô hình, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập; nâng chất hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã; xây dựng quỹ khuyến học, xây dựng, nâng chất các hoạt động các Câu lạc bộ; xét tặng học bổng, khuyến học, khuyến tài; hoạt động thi đua, khen thưởng đúng trọng tâm, nhân rộng hiệu quả khắp huyện.                                                                                                                                                                                                                      

 

 

THÙY TRÂM (Nguồn: Hội KH huyện)


Số lượt người xem: 540    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm