SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
8
8
5
5
3
9
Tin tức sự kiện 05 Tháng Mười 2011 8:50:00 SA

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHÍNH QUYỀN

            Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính quyền làm dân vận được thể hiện trong nhiều bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện và cả cuộc đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Người. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về Chính quyền làm Dân vận gồm: 1. Nhận thức và khẳng định "Nước ta là nước dân chủ". Trong chế độ dân chủ ở nước ta "bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân, công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân... Nói tóm lại quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân" (trích bài Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đăng trên báo Sự Thật tháng 10-1949); 2. Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, "Chính phủ từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra", cán bộ, công chức chính quyền là công bộc của nhân dân, "làm đầy tớ cho nhân dân".

            Để chính quyền luôn của dân, do dân, vì dân, cán bộ, công chức chính quyền cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, kiên quyết chống tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, hạch sách, ức hiếp quần chúng, đồng thời phải luôn quán triệt phương châm: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh; được phục vụ nhân dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự của mỗi cán bộ, công chức. Muốn được dân yêu, trước hết phải yêu dân, phải đặt quyền lợi của dân lên trên hết, phải học hỏi nhân dân, tự phê bình trước nhân dân. Khi được nhân dân phê bình, cần phải hoan nghênh và tiếp thu sửa chữa, tuyệt đối không được áp bức phê bình”, bởi "Cán bộ đoàn thể cũng như chính quyền, từ trên xuống dưới đều là đầy tớ của nhân dân, phải xem trọng ý kiến của nhân dân". (trích Hồ Chí Minh Toàn Tập, Sđd, t.3, trang 238-239).

            Nhân dân là nguồn của sức mạnh, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của chính quyền, có dân là có tất cả, ngược lại để mất dân là mất tất cả. Mọi việc dù khó khăn đến mấy nếu có dân giúp sức cũng dễ dàng vượt qua "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu dân liệu cũng xong". "Lực lượng của dân chúng nhiều vô cùng,...có lực lượng dân chúng, thì việc to tát mấy, khó khăn mấy cũng làm được, không có thì việc gì cũng không xong. Dân chúng biết giải quyết những vấn đề một cách đơn giản, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra". (Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội, 1994, t.5, trang 295). Vì vậy, "Dân vận có nghĩa là: vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân".

            Nội dung dân vận phải bám sát nhiệm vụ cách mạng, nhưng phương thức dân vận phải linh hoạt, vừa bám sát chức năng, nhiệm vụ, vừa phù hợp với đặc điểm và trình độ của đối tượng vận động. Cán bộ có vai trò rất quan trọng, việc lựa chọn, bố trí cán bộ phù hợp có ý nghĩa quyết định trực tiếp đối với sự thành bại của mỗi phong trào, mỗi cuộc vận động "cán bộ thế nào, phong trào thế đó". Cán bộ dân vận phải là những người có tác phong "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm", tức là phải thực sự nhúng tay vào công việc chứ "không phải chỉ nói suông" hoặc chỉ "ngồi viết mệnh lệnh".

            Thực hành công tác dân vận, trước hết phải "Giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được". Thứ hai là, "Phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành"; trong lúc thi hành phải "theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân"; khi xong việc "phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng".

NGUYÊN PHONG

 (Trích tài liệu Ban Tuyên giáo TW)

 


Số lượt người xem: 1864    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm