SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
2
3
9
6
0
Tin tức sự kiện 23 Tháng Tư 2012 2:15:00 CH

SƠ KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT QUÝ I/2012

Sáng 10/4/2012, đồng chí Trần Văn Nam, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy  chủ trì hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát quý I/2012.  Trong quý I/2012, Ủy Ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã tham mưu Cấp ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự đối với một tổ chức đảng, giám sát chuyên đề đối với 9 tổ chức Đảng, kiểm tra 3 đảng viên có dấu hiệu vi phạm (nội dung liên quan việc chấp hành  quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước), giám sát chuyên đề đối với 7 tổ chức Đảng và 4 đảng viên là cấp ủy viên; Ủy ban kiểm tra Huyện ủy kiểm tra 2 tổ chức Đảng về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 2 tổ chức Đảng về việc thi hành kỷ luật trong Đảng…

Qua kiểm tra nhận thấy, các tổ chức Đảng có tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, tham mưu cho cấp ủy và Ủy ban nhân dân xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát 8/9 tổ chức. Công tác thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng, đã thi hành kỷ luật 8 đảng viên, trong đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy quyết định thi hành kỷ luật 2 trường hợp, Cấp ủy thi hành kỷ luật 6 trường hợp với các hình thức: khiển trách: 6; cảnh cáo: 1; khai trừ: 1. Nội dung vi phạm liên quan những điều đảng viên không được làm; việc chấp hành qui định trong quản lý đất đai, xây dựng; trong sinh hoạt Đảng; đạo đức, lối sống; thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; vi phạm chính sách dân số… Việc thi hành kỷ luật đảm bảo theo đúng quy trình, quy định, nguyên tắc, thủ tục và kịp thời; hình thức kỷ luật phù hợp với tính chất, mức độ sai phạm, giúp cho đảng viên vi phạm nhận thức hiểu rõ nguyên nhân kịp thời sửa chữa nên không có trường hợp đảng viên khiếu nại hình thức kỷ luật Đảng.

Trên cơ sở phân tích nguyên nhân mặt đạt và chưa đạt của công tác kiểm tra giám sát quý I/2012, Hội nghị đã triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2012. Theo đó sẽ phối hợp các Ban và Văn phòng Huyện ủy tham mưu Huyện ủy tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 (khóa XI) – Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/1/2012 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”….

HẠ THI

 


Số lượt người xem: 1805    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm