SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
2
5
4
2
2
5
Tin tức sự kiện 04 Tháng Năm 2012 8:45:00 SA

HỌP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA CƠ SỞ KINH TẾ, HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 Chiều  16/4/2012, UBND huyện họp Ban Chỉ đạo tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Công cảm, Phó Chủ tịch UBND huyện. Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Lĩnh, Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê huyện đã triển khai phương án tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp, nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc tổng điều tra nhằm đánh giá về số lượng cơ sở, lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu; tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện giao dịch thương mại điện tử và tình hình xuất nhập khẩu phần mềm trong năm 2011 của các cơ sở kinh tế trên địa bàn. Yêu cầu thu thập, tổng hợp và công bố các số liệu phải đảm bảo độ tin cậy cao, đầy đủ các nội dung điều tra theo Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, nội dung điều tra phản ánh xác thực tình hình kinh tế - xã hội huyện, đáp ứng yêu cầu tổng hợp số liệu thống kê chính thức năm 2011.

Đối tượng của cuộc tổng điều tra gồm: các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ quan Nhà nước, Đảng, Đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thỏa mãn 3 điều kiện: có địa điểm cố định trên địa bàn TP. HCM; có chủ thể sở hữu hoặc có người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động; có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo tập quán kinh doanh.

Được biết, các nhóm thông tin điều tra sẽ được thu thập theo phương án phỏng vấn trực tiếp hoặc phương pháp gián tiếp thông qua 31 loại phiếu. Thời điểm tổng điều tra: đối với các đơn vị điều tra thuộc khối doanh nghiệp vào ngày 1/4/2012; các đơn vị điều tra thuộc khối hành chính, sự nghiệp, khối cá thể và khối tôn giáo vào ngày 1/7/2012. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn: đối với các đơn vị điều tra thuộc khối doanh nghiệp: 60 ngày (từ ngày 1/4/2012 đến ngày 31/5/2012); đối với các đơn vị điều tra thuộc khối hành chính sự nghiệp, cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng: 30 ngày (từ ngày 1/7/2012 đến ngày 30/7/2012).

 

HẠ THI

 


Số lượt người xem: 2289    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm