SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
2
5
4
3
6
2
Tin tức sự kiện 24 Tháng Chín 2013 9:50:00 SA

TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TW 7, KHÓA XI

Sáng 10/9, Đảng ủy xã Tân Thới Nhì tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khóa XI. Nghị quyết hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khóa XI gồm 5 chuyên đề:

Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác công tác dân vận trong tình hình mới: nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân, tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường: Theo quan điểm của Đảng thì chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là 3 vấn đề quyết định sự phát triển bền vững của đất nước, là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó Nhà nước là chủ đạo...

Kết luận về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở: đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của đất nước trong tình hình mới; xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao...

 Kết luận về tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Kết luận về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi cho người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

THẾ KHANG

 


Số lượt người xem: 1884    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm