SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
2
5
4
1
7
4
Tin tức sự kiện 30 Tháng Mười 2014 9:20:00 SA

Khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT Đảng viên mới khóa IV/2014

Sáng 7/10, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị Đảng viên mới khóa IV/2014. Đến dự có đồng chí Phan Thanh Hải, Phó Bí thư Thường  trực Huyện ủy; đồng chí Trần Văn Giữa, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy; đồng chí Đỗ Trung Tín, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Huỳnh Văn Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; đại diện các Ban Huyện ủy, ban ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, Phó bí thư các xã, thị trấn.

Lớp bồi dưỡng LLCT Đảng viên mới có tổng số 116 học viên, các học viên được học 9 bài chính khóa: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, vì nhân dân; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; tổ chức cơ sở Đảng và công tác Đảng ở cơ sở; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Qua khóa học, các học viên còn được thông tin, trao đổi về tình hình phát triển KT-XH, QP-AN của địa phương và nghe thời sự Biển Đông.

Sau khóa học 2 tháng, các Đảng viên mới được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những chủ trương, đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người Đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi Đảng viên mới sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

KIM HÂN

 


Số lượt người xem: 1797    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm