SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
8
8
5
2
2
1
Tin tức sự kiện 18 Tháng Giêng 2015 10:30:00 SA

Triển khai kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận Chính quyền năm 2015

Ngày 05/01/2015, UBND huyện ban hành kế hoạch số 20/KH- UBND huyện về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận của Chính quyền năm 2015.

Theo đó, UBND huyện tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị, Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của UBTVQH, Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị định của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình: xã -  thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp. Triển khai thực hiện công tác dân vận của chính quyền gắn với phong trào thi đua dân vận khéo, thường xuyên giáo dục cán bộ công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, thực hành phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng hiện đại, minh bạch, thực hiện công khai đầy đủ các quy trình thủ tục hành chính, các vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân; tạo điều kiện thuận lợi phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, huy động sự tham gia đóng góp các nguồn lực xã hội, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2015. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; tiếp tục thực tốt Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện quy chế dân chủ ở xã - phường, thị trấn, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần hoàn thành Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hóc Môn…

 Cũng theo kế hoạch, có 10 nội dung sẽ được triển khai thực hiện, UBND huyện lưu ý: các cơ quan, đơn vị, ban ngành liên quan như phòng Nội vụ, Văn phòng UBND huyện, phòng Lao động thương binh và xã hội huyện, UBND các xã – thị trấn nghiêm túc thực hiện tốt nội dung kế hoạch đề ra.

HẠ THI

 


Số lượt người xem: 1685    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm