SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
2
3
9
0
4
Tin tức sự kiện 12 Tháng Giêng 2016 10:45:00 SA

Chi cục Thuế: triển khai ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn huyện

Căn cứ Quyết định số 2389/QĐ-TCT ngày 22/12/2015 của Tổng cục Thuế, về việc thí điểm thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thông qua Đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế đã được Tổng cục Thuế phê duyệt. Cục thuế TP. Hồ Chí Minh là 1 trong 3 địa phương (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng) được Tổng cục Thuế chọn thực hiện thí điểm, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đã chọn Chi cục Thuế Hóc Môn là 1 trong 3 huyện (Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh) triển khai thí điểm. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016. Đơn vị phối hợp: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế)

Theo đó, đối tượng được áp dụng là toàn bộ số hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, kể cả doanh thu theo hóa đơn. Nội dung thực hiện: Tùy theo tình hình thực tế của từng địa bàn, đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế có trách nhiệm tổ chức khảo sát, phân tích và đưa ra phương án thu thuế tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế và phù hợp với quy mô, kinh nghiệm và năng lực, đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế thực hiện các phương thức sau :

Thứ nhất:  Tổ chức thu tại địa điểm kinh doanh của Người nộp thuế :

Căn cứ vào 2 nhóm kinh doanh có địa điểm kinh doanh ở khu vực chợ, trung tâm thương mại và khu vực đường phố, việc tổ chức thu sẽ được thực hiện như sau :

a. Đối với khu vực chợ, trung tâm thương mại:

- Trong thời gian tổ chức thu thuế, đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế sẽ phối hợp với các Ban quản lý chợ, ban quản lý Trung tâm thương mại, phát thanh thông báo đến cho người nộp thuế biết, để đến các bàn thu thuế lưu động của đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế thực hiện việc nộp thuế.

- Trường hợp người nộp thuế vì một lý do nào đó không đến được các bàn thu lưu động để nộp thuế, thì nhân viên đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế sẽ tổ chức đến các sạp, quầy kinh doanh của người nộp thuế để thu thuế.

b. Đối với khu vực đường phố:

- Đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế giao danh sách cho nhân viên phụ trách địa bàn để tổ chức thu, các nhân viên phụ trách thu thuế được duy trì ổn định, hạn chế tối đa việc thay đổi nhân viên phụ trách thu.

- Đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế tổ chức việc thu thuế hàng tháng từ ngày 15 đến ngày cuối tháng. Thời gian thu đảm bảo không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người nộp thuế.

- Để đảm bảo năng lực cho lực lượng nhân viên đi thu thuế, số hộ phân bổ tối đa từ 120 đến 150 hộ/tháng/người (thực hiện trong 15 ngày cuối tháng, tương đương tối đa từ 7 đến 9 hộ/ngày).

Đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế ưu tiên thu thuế Môn bài. Trong tháng 01/2016 phải thu đạt ít nhất từ 95% đến 98% trên số lập bộ thuế Môn bài được duyệt.

Thứ hai: Tổ chức thu tại hệ thống đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế:

- Để tạo điều kiện cho người nộp thuế chủ động thời gian và địa điểm nộp thuế, đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế tổ chức thu thuế tại tất cả các điểm giao dịch của Bưu điện trên địa bàn huyện Hóc Môn.

- Do thời gian mở cửa của các điểm giao dịch kéo dài nên người nộp thuế có nhiều thuận lợi khi đến nộp tiến thuế. Đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế sẽ tổ chức gởi thư ngõ và tin nhắn tập trung (trường hợp người nộp thuế có điện thoại di động) để thông báo về các địa điểm nộp thuế mới của đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế.

Thứ 3: Tổ chức thu thuế qua thẻ ngân hàng:

- Để đa dạng hóa kênh thu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế phối hợp với các ngân hàng để người nộp thuế có thể nộp thuế qua thẻ ngân hàng. Đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế sẽ cung cấp địa chỉ website thu hộ để người nộp thuế tự thao tác thực hiện nộp thuế trên ứng dụng này.

Thứ 4: Biện pháp đôn đốc để đảm bảo thu dứt điểm thuế :

- Hàng tháng, đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế sẽ thực hiện gởi tin nhắn và thư ngỏ đến người nộp thuế để nhắc nộp thuế, thời gian nhắn tin và gởi thư ngỏ thực hiện từ ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng.

- Từ ngày 15 đến ngày 25 :

+ Tổ chức các điểm thu lưu động tại các chợ và trung tâm thương mại để thực hiện việc thu thuế.

+ Cung cấp danh sách, thông tin về số thuế phải thu của người nộp thuế cho nhân viên phụ trách các tuyến thu để thu thuế.

+ Từ ngày 25 thực hiện lọc danh sách các đối tượng chưa nộp thuế trên địa bàn, tiếp tục gởi tin nhắn lần 2 nhắc nộp thuế.

- Từ ngày 25 đến ngày cuối tháng, đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế rà soát. Thống kê danh sách các đối tượng chưa nộp thuế, thực hiện việc gởi tin nhắn lần 2, đồng thời chuyển danh sách này cho các nhân viên phụ trách các tuyến thu để thu thuế.

Đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế có trách nhiệm nộp tiền vào Ngân sách nhà nước chậm nhất trước 10 giờ sáng của ngày làm việc tiếp theo.


Số lượt người xem: 1652    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm