SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
1
6
5
1
5
Tin tức sự kiện 14 Tháng Giêng 2016 8:55:00 SA

Triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đông nhân dân

             Sáng ngày 24/12, UBND huyện triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đông nhân dân đến 170 cán bộ lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, UB, MTTQVN huyện, các Ban Huyện ủy, các đoàn thể chính trị, xã hội Huyện, các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện; thành viên hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; báo cáo viên pháp luật huyện; lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, UB.MTTQVN các đoàn thể chính trị, xã hội xã, thị trấn; Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn; Tuyên truyền viên pháp luật xã, thị trấn.

            Nội dung tập huấn do ông Trần Văn Bảy, Phó giám đốc Sở Tư pháp Thành phố báo cáo LuậtTổ chức chính quyền địa phương có 8 chương 143 điều có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 về nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của chính chính quyền địa phương Tính, huyện, quận,xã, thị trấn, Chính quyền địa phương đô thị, chính quyền địa phương ở Thành phố trực thuộc Trung ương…; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân có 10 chương 98 điều, có hiệu lực từ ngày 1/9/2015 về những quy định chung nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, tuổi bầu cử và tuổi ứng cử, tiêu chuẩn người ứng cử. trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử, Nguyên tắc lập danh sách cử tri, bầu cử bổ sung Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, xử lý vi phạm pháp luật về bầu cử …

            Qua buổi tập huấn nhằm giúp cho cán bộ lãnh đạo Huyện, xã, thị trấn trang bị thêm những kiến thức về Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đông nhân dân, để từ đó, mỗi người là tuyên truyền viên đắc lực trong trong công tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến với nhân dân cùng thực hiện tốt, nhất là trong công tác bầu cử năm 2016.

KIM HÂN 


Số lượt người xem: 1481    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm