SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
8
8
5
6
2
7
Tin tức sự kiện 14 Tháng Giêng 2016 9:10:00 SA

Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản thi hành

             Nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về Bảo vệ môi trường cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và các cá nhân, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ Bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện theo hướng bền vững. Tổ chức thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và các Nghị định, hướng dẫn thi hành Luật thống nhất, đồng bộ theo đúng quy định.

Ngày 28/12/2015, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 4867/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản thi hành trên địa bàn huyện Hóc Môn.  Với các nội dung sau: Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường: tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền, giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức giới thiệu, phổ biến Luật thông qua hệ thống Đài Truyền thanh, Bản tin huyện; Đài Truyền thanh xã - thị trấn. Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật bảo vệ môi trường. Ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật Bảo vệ môi trường đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

            THẾ KHANG 


Số lượt người xem: 1671    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm