SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
1
6
8
5
9
Tin tức sự kiện 14 Tháng Giêng 2016 9:15:00 SA

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Pháp luật năm 2016 trên địa bàn huyện

Ngày 29 tháng 12 năm 2015, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 4874/KH-UBND huyện về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn huyện.

             

Theo kế hoạch, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã – thị trấn căn cứ quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của mình để công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện hiệu quả, thường xuyên, toàn diện. Đồng thời căn cứ Quyết định của UBND Thành phố về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và ngân sách thành phố, chương trình công tác của UBND Thành phố năm 2016 và Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và ngân sách của huyện, trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tư pháp về thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý liên ngành.. Cũng theo kế hoạch, các hoạt động thu thập thông tin, kiểm tra, báo cáo, xây dựng báo cáo về tình hình thi hành pháp luật cần bám sát các nội dung như tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi của các quy định pháp luật để kịp thời đề xuất, kiến nghị xử lý những nội dung, quy định còn thiếu xót; trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực được lựa chọn để kịp thời chủ động đề xuất, kiến nghi ban hành thủ tục hành chính mới hoặc sửa đổi, hủy bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp… gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…

HƯNG THỊNH


Số lượt người xem: 1588    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm