SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
1
6
7
5
6
Tin tức sự kiện 14 Tháng Giêng 2016 9:20:00 SA

Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ Hóc Môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

             Ra đời và trưởng thành trong phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang huyện Hóc Môn đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành qua các thời kỳ cách mạng. Trong kháng chiến chống Pháp, được thừa hưởng tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất của nhân dân Mười tám thôn vườn trầu Hóc Môn – Bà Điểm, lực lượng vũ trang huyện đã bắt đầu trưởng thành từ các đội tự vệ công nhân, xích vệ đỏ, tự vệ nông dân ở một số làng trên địa bàn. Đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đã để lại những giá trị to lớn trong xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang huyện Hóc Môn sau này.

            Ngày nay, dân quân tự vệ huyện là lực lượng nòng cốt cho nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên địa bàn. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện đã không ngừng chăm lo, xây dựng đội ngũ dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, tổ chức, biên chế tinh gọn, có số lượng phù hợp, chất lượng tổng hợp được nâng cao. Cùng với các lực lượng trong huyện, lực lượng dân quân tự vệ Hóc Môn đã góp phần làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, củng cố tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thành phố. Trong những năm qua, lực lượng dân quân tự vệ đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng luôn thường trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, tổ chức tuần tra, canh gác giữ gìn ANTT... Ngoài các nhiệm vụ trên, lực lượng dân quân tự vệ trong huyện còn làm tốt công tác dân vận, tích cực tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai… ở địa phương, cơ sở. Tham gia hàng nghìn ngày công cùng nhân dân nạo vét kênh mương nội đồng; tu sửa, quét vôi nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm; san lấp, tu sửa làm đường giao thông nông thôn; lao động giúp gia đình chính sách, thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng… đặc biệt là hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang huyện Hóc Môn chung sức xây dựng nông thôn mới” đã góp phần hoàn thành mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới của huyện nhà…Sự nỗ lực của mỗi cán bộ, chiến sỹ góp phần tô thắm truyền thống tốt đẹp của lực lượng dân quân tự vệ anh hùng.

            Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực; sự chống phá của các thế lực thù địch, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân nói chung, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ nói riêng. Để tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng dân quân tự vệ, vấn đề hết sức cơ bản và cấp bách hiện nay đó là phải tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ huyện vững mạnh về chính trị, có số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao; tổ chức biên chế tinh, gọn, chặt chẽ; trang bị vũ khí phù hợp; được giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện, thiết thực; khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân.

            Để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh về chính trị, trước hết phải tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa các nghị quyết, chỉ thị, văn bản pháp luật của Đảng, Chính phủ về dân quân tự vệ, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị 16-CT/T.Ư của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”; bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện dân quân tự vệ; cơ quan quân sự các cấp, nhất là cấp cơ sở phải nêu cao tính chủ động, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác dân quân tự vệ; không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là của người chỉ huy, chính trị viên, cơ quan chính trị; thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm cho dân quân tự vệ trở thành lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, với chính quyền, kiên định với mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ chiến đấu và sản xuất trong lực lượng dân quân tự vệ. Nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng cần phải tập trung vào nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ, kỷ luật của quân đội… Đồng thời, phải giáo dục cho chiến sỹ dân quân tự vệ thấy rõ vinh dự, trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, với nhân dân; nêu cao tinh thần cảnh giác, tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với quân đội, với công an trong chiến đấu cũng như công tác.

            Tiếp nối truyền thống của cha anh đi trước, dân quân tự vệ huyện Hóc Môn đang ra sức phấn đấu, tập trung xây dựng  Đảng bộ quân sự trong sạch, vững mạnh đảm bảo đủ sức lãnh đạo lực lượng vũ trang huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện. Đồng thời làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát huy sức mạnh tổng hợp của địa phương trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng hoàn thiện kế hoạch phòng thủ, phương án tác chiến, làm cho thế trận chiến tranh nhân dân ở địa phương ngày càng vững mạnh, sẵn sàng đối phó hiệu quả với âm mưu bạo loạn lật đổ của địch và mọi hành động xâm lược, bảo vệ vững chắc địa phương trong mọi tình huống. Xứng đáng với truyền thống anh hùng quê hương Hóc Môn – Bà Điểm và truyền thống của LLVT Thành phố Hồ Chí Minh: Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng.

           

                                                                                    Trung tá Nguyễn Bá Hiền


Số lượt người xem: 1735    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm