SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
8
8
5
4
7
3
Tin tức sự kiện 27 Tháng Giêng 2016 2:50:00 CH

Tổ chức tổng kết công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức Hội quần chúng năm 2015

Chiều ngày 11/01, đồng chí Đỗ Thanh Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức Hội quần chúng năm 2015.

 

            Trên địa bàn huyện hiện có 15 Hội quần chúng, 01 Ban đại diện Hội Người cao tuổi (06 Hội có trên 500 hội viên, 07 Hội có trên 100 đến dưới 500 hội viên, 03 Hội có dưới 100 hội viên) với 140.534 hội viên tham gia sinh hoạt. Theo đánh giá, năm 2015 các Hội đã chủ động xin ý kiến, liên hệ với các cơ quan chuyên môn để được hỗ trợ, hướng dẫn trong công tác tổ chức, kiện toàn nhân sự nhằm đảm bảo hoạt động của hội theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hội. Các tổ chức Hội hoạt động ổn định và nề nếp, số hội viên là cán bộ nghỉ hưu có tâm huyết, nhiệt tình tham gia công tác và là thành viên của Ban Chấp hành hội. Trong quá trình triển khai hoạt động, các hội thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hội; tổ chức Đại hội nhiệm kỳ; làm tốt công tác tuyên truyền và quán triệt các quan điểm của Đảng, các quy định của Nhà nước về tổ chức và hoạt động của Hội, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hội viên. Các Hội tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, hỗ trợ phát triển giáo dục, giảm nghèo tăng hộ khá, chăm sóc sức khỏe, tư vấn pháp luật…, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tại hội nghị, các Hội cũng trình bày khó khăn trong hoạt động, công tác hội và thống nhất một số định hướng chung cho hoạt động năm 2016. Theo đó, các Hội tiếp tục chủ động xây dựng chương trình hoạt động trong năm theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; rà soát nhiệm kỳ hoạt động, phối hợp các phòng chuyên môn xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội, tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo quy định; thực hiện công tác chăm lo và phát triển hội viên cả về chất và lượng; vận động hội viên tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện do Hội, cơ quan, địa phương phát động.

HẠ THI


Số lượt người xem: 1478    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm