SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
9
7
2
2
3
6
Tin tức sự kiện 22 Tháng Hai 2016 10:00:00 SA

Triển khai kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016

                Ngày 25/01, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 308/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016 trên địa bàn huyện.

Theo đó, Huyện tập trung triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tiếp tục phổ biến nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các luật, pháp lệnh mới được thông qua; chính sách trong sự thảo Luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua trong năm 2016; các quy định pháp định pháp luật có liên quan đến hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của huyện mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận; nội dung của các điều ước quốc tế mà nước ra là thành viên, các thỏa ước thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp bằng hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình, đặc điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về phổ biến giáo dục pháp luật cụ thể của Trung ương và thành phố giáo dục pháp luật cụ thể của Trung ương và thành phố; kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật; quản lý nhà nước đối với công tác hòa giải ở cơ sở; kết hợp kiểm tra, đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước…

Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật đến tận người dân ở cơ sở. UBND huyện yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng địa phương tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước…

HƯNG THỊNH


Số lượt người xem: 1122    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm