SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
4
5
4
3
4
Tin tức sự kiện 16 Tháng Ba 2016 2:40:00 CH

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND Thành phố khóa IX, đại biểu HĐND huyện và HĐND xã - thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021

 Những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu

Hội đồng nhân dân

1. Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

2. Người đang bị khởi tố bị can.

3. Người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án.

4. Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích.

5. Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buột hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

                                                                                               Phương Nam

                                                                                     (theo Điều 37,  Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND)

 

 

Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân

            1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

            2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

            3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

            4. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lằng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

                                                                                                 Phương Nam

                                                                       (theo Điều 7, Luật Tổ chức chính quyền địa phương)


Số lượt người xem: 961    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm