SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
1
6
3
7
4
Tin tức sự kiện 01 Tháng Chín 2016 3:55:00 CH

Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ hội viên Hội LHPN và Hội Nông dân huyện

               Sáng 6/8, Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho 240 cán bộ, hội viên Hội LHPN và Hội Nông dân trên địa bàn huyện. Lớp phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh do báo viên viên trường Quân sự Tp. HCM đảm trách nội dung: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố Quốc phòng và an ninh và hoạt động đối ngoại; Biên giới quốc gia và chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Sau khóa học, cán bộ hội viên Phụ nữ và Nông dân huyện được trang bị những kiến thức mới về đường lối của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chống âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta,  Đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ hội viên trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

 KIM HÂN 


Số lượt người xem: 1660    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm