SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
7
3
0
8
5
6
Tin tức sự kiện 30 Tháng Chín 2016 5:15:00 CH

Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền giai đoạn 2016 - 2020

             Ngày 13/9, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 5260/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 14-CTrHĐ/HU ngày 17/8/2016 của Huyện ủy. Theo đó, từng cán bộ, công chức, viên chức gắn với nhiệm vụ được phân công có chương trình đi cơ sở, bám sát thực tiễn, gặp gỡ, tiếp xúc với nhân dân, lắng ghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; cùng nhân dân ra sức phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện với các nội dung như sau: Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị; Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để lắng nghe và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, kiến nghị của nhân dân; Đối mới hình thức và tăng cường công tác triển khai, công khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến tường hộ gia đình; Kiện toàn nhân sự, nâng cao chất lượng sinh hoạt Tổ nhân dân - Tổ dân phố nhắm kịp thời cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết đến từng hộ dân, các nội dung để dân biết, tạo điều kiện để nhân dân bàn và quyết định trực tiếp hoặc biểu quyết để cơ quan có thẩm quyền quyết định. Góp phần nâng chất 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Thực hiện vai trò Thủ trưởng các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia góp ý, giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị; Điều chỉnh quy trình giải quyết hồ sơ hành chính về thủ tục nhà đất, công khai quy trình tiếp nhận, xử lý công việc, kiểm soát chất lượng và thời gian giải quyết, phấn đấu giải quyết thủ tục hành chính hàng năm đạt 99%; Công khai việc rà soát các quy hoạch, phát huy quyền dân chủ của nhân dân xây dựng khu dân cư nông thôn; Giáo dục tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, kiểm tra thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, xử lý các trường hợp tiêu cực, nhũng nhiễu, đưa ra khỏi bộ máy những trường hợp thờ ơ, vô cảm trước bức xúc nhân dân; Tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền với UB.MTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, các xã - thị trấn gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Dân dận khéo”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Thực hiện cung cấp thông tin, tiếp thu và giải quyết các kiến nghị sau giám sát, góp ý của UB.MTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, các xã - thị trấn

            Về chế độ thông tin, báo cáo: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị, Chủ tịch UBND xã - thị trấn báo cáo UBND huyện (thông qua phòng Nội vụ) kết quả thực hiện Quy chế dân chủ định kỳ hàng quý 1 (trước ngày 10/3), 6 tháng (trước ngày 10/6), năm (trước ngày 10/11).

                                                            PHƯƠNG NAM (Nguồn: UBND huyện)


Số lượt người xem: 1231    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm