SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
9
2
3
8
3
6
Tin tức sự kiện 03 Tháng Bảy 2017 5:05:00 CH

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ tháng 7 năm 2017

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ tháng 7 năm 2017

 

STT

TÊN VĂN BẢN LUẬT

KÝ HIỆU

NGÀY

 

 

 

 

1

Luật Hàng hải Việt Nam của Quốc hội

95/2015/QH13

BH:25/11/2015
HL:01/7/2017

2

Luật Đấu giá tài sản

01/2016/QH14

BH:17/11/2016
HL:01/7/2017

 

NGHỊ ĐỊNH

 

 

3

Nghị định số 169/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

169/2016/NĐ-CP

BH:27/12/2016
HL:01/7/2017

4

Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải

29/2017/NĐ-CP

BH:20/3/2017
HL:01/7/2017

5

Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

37/2017/NĐ-CP

BH:04/04/2017
HL:01/7/2017

6

Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn

38/2017/NĐ-CP

BH:04/04/2017
HL:01/7/2017

7

Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

 47/2017/NĐ-CP

BH:24/4/2017
HL:01/7/2017

8

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược

54/2017/NĐ-CP

BH:08/5/2017
HL:01/7/2017

9

Nghị định số 55/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

55/2017/NĐ-CP

BH:09/5/2017
HL:01/7/2017

10

Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

56/2017/NĐ-CP

BH:09/5/2017
HL:01/7/2017

11

Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

57/2017/NĐ-CP

BH:09/5/2017
HL:01/7/2017

12

Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

58/2017/NĐ-CP

BH:10/5/2017
HL:01/7/2017

13

Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

59/2017/NĐ-CP

BH:12/5/2017
HL:01/7/2017

14

Nghị định số 60/2017/NĐ-CP ngày 15/5/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

60/2017/NĐ-CP

BH:15/5/2017
HL:17/7/2017

15

Nghị định số 61/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn

61/2017/NĐ-CP

BH:16/5/2017
HL:01/7/2017

16

Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản

62/2017/NĐ-CP

BH:16/5/2017
HL:01/7/2017

17

Nghị định số 63/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

63/2017/NĐ-CP

BH:19/5/2017
HL:05/7/2017

18

Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ quy định chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu

65/2017/NĐ-CP

BH:19/5/2017
HL:05/7/2017

19

Nghị định số 66/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

66/2017/NĐ-CP

BH:19/5/2017
HL:05/7/2017

20

Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

67/2017/NĐ-CP

BH:25/5/2017
HL:10/7/2017

21

Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

68/2017/NĐ-CP

BH:25/5/2017
HL:15/7/2017

22

Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

70/2017/NĐ-CP

BH:06/6/2017
HL:25/7/2017

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


 

23

Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

15/2017/QĐ-TTg

BH:12/5/2017
HL:01/7/2017

24

Quyết định số 17/2017/QĐ-TTg ngày 29/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

17/2017/QĐ-TTg

BH:29/5/2017
HL:15/7/2017

25

Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

18/2017/QĐ-TTg

BH:31/5/2017
HL:15/7/2017

26

Quyết định số 19/2017/QĐ-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế

19/2017/QĐ-TTg

BH:05/6/2017
HL:20/7/2017

 

THÔNG TƯ

 

 

27

Thông tư hướng dẫn số 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 của Bộ Nội vụ thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

02/2017/TT-BNV

BH:12/5/2017
HL:01/7/2017

28

Thông tư số 13/2017/TT-BGDĐT ngày 23/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

13/2017/TT-BGDĐT

BH:23/5/2017
HL:08/7/2017

28

Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường

11/2017/TT-BNNPTNT

BH:29/5/2017
HL:18/7/2017

30

Thông tư số 03/2017/TT-NHNN ngày 06/06/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

03/2017/TT-NHNN

BH:06/6/2017
HL:22/7/2017

31

Thông tư số 05/2017/TT-BTP ngày 20/4/2017 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.

 05/2017/TT-BTP

BH:20/4/2017
HL:01/7/2017

32

Thông tư số 03/2017/TT-BTTTTngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

 03/2017/TT-BTTTT

BH:24/4/2017
HL:01/7/2017

33

Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên

22/2017/TT-BYT

BH:12/5/2017
HL:01/7/2017

34

Thông tư số 24/2017/TT-BYT ngày 17/5/2017 của Bộ Y tế quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

24/2017/TT-BYT

BH:17/5/2017
HL:07/7/2017

35

Thông tư số 06/2017/TT-BTNMT ngày 24/5/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.00

06/2017/TT-BTNMT

BH:24/5/2017
HL:12/7/2017

36

Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT ngày 29/5/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường

07/2017/TT-BTNMT

BH:29/5/2017
HL:12/7/2017

37

Thông tư số 133/2017/TT-BQP ngày 23/5/2017 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều tại Quyết định số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh -Bộ Quốc phòng.

133/2017/TT-BQP

BH:23/5/2017
HL:10/7/2017

38

Thông tư số 134/2017/TT-BQP ngày 25/5/2017 của Bộ Quốc phòng quy định danh mục, tiêu chuẩn bậc trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng tương ứng với nghề đặc thù chuyên ngành kỹ thuật đặc công

134/2017/TT-BQP

BH:25/5/2017
HL:10/7/2017

39

Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN ngày 22/5/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

04/2017/TT-BKHCN

BH:22/5/2017
HL:01/7/2017

40

Thông tư số 05/2017/TT-BKHCN ngày 25/5/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ

05/2017/TT-BKHCN

BH:25/5/2017
HL:15/7/2017

41

Thông tư số 06/2017/TT-BKHCN ngày 25/5/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định định mức kinh tế -kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục.

06/2017/TT-BKHCN

BH:25/5/2017
HL:01/7/2017

42

Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

07/2017/TT-BXD

BH:15/5/2017
HL:01/7/2017

43

Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

08/2017/TT-BXD

BH:16/5/2017
HL:01/7/2017

44

Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 05/6/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung

09/2017/TT-BXD

BH:05/6/2017
HL:25/7/2017

45

Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

 07/2017/TT-BLĐTBXH

BH:10/3/2017
HL: 01/7/2017

46

Thông tư quy định số 13/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải

13/2017/TT-BLĐTBXH

BH:15/5/2017
HL:01/7/2017

47

Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

14/2017/TT-BLĐTBXH

BH:25/5/2017
HL:10/7/2017

48

Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH​ ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

15/2017/TT-BLĐTBXH

BH:08/6/2017
HL:24/7/2017

49

Thông tư số 13/2017/TT-BGTVT ngày 28/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển

13/2017/TT-BGTVT

BH:28/4/2017
HL:01/7/2017

50

Thông tư số 14/2017/TT-BGTVT ngày 10/05/2017 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.

14/2017/TT-BGTVT

BH:10/5/2017
HL:01/7/2017

51

Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT ngày 22/5/2017 của Bộ Giao thông vận tả hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

16/2017/TT-BGTVT

BH:22/5/2017
HL:15/7/2017

52

Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT ngày 31/5/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

17/2017/TT-BGTVT

BH:31/5/2017
HL:15/7/2017

53

Thông tư số 18/2017/TT-BGTVT ngày 01/6/2017 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu

18/2017/TT-BGTVT

BH:01/6/2017
HL:30/7/2017

54

Thông tư số 07/2017/TT-BCT ngày 29/5/2017 của Bộ Công thương quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón

 07/2017/TT-BCT

BH:29/5/2017
HL:13/7/2017

55

Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

 40/2017/TT-BTC

BH:28/4/2017
HL:01/7/2017

56

Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau

 44/2017/TT-BTC

BH:12/5/2017
HL:01/7/2017

57

Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản

45/2017/TT-BTC

BH:12/5/2017
HL:01/7/2017

58

Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

50/2017/TT-BTC

BH:15/5/2017
HL:01/7/2017

59

Thông tư số 51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

51/2017/TT-BTC

BH:19/5/2017
HL:15/7/2017

60

Thông tư số 52/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.

52/2017/TT-BTC

BH:19/5/2017
HL:10/7/2017

61

Thông tư số 53/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch  vụ mua bán nợ

 53/2017/TT-BTC

BH:19/5/2017
HL:03/7/2017

62

Thông tư số 55/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

55/2017/TT-BTC

BH:19/5/2017
HL:06/7/2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

63

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Quy định một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

26/2017/QĐ-UBND

BH:20/6//2017
HL:30/6/2017


Số lượt người xem: 1908    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm