SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
8
8
5
5
5
4
Tin tức sự kiện 17 Tháng Bảy 2017 11:00:00 SA

Đề án chăm sóc trẻ mồ côi không nơi nương tựa

UBND HUYỆN

Đề án chăm sóc trẻ mồ côi không nơi nương tựa

 

          Ngày 30/6/2017, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 3208/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án chăm sóc trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ bị bỏ rơi, trẻ bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ khuyết tật và trẻ bị ảnh hường bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng. Theo đó, đối tượng: trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ bị bỏ rơi, trẻ bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ khuyết tật và trẻ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa.

          Các nội dung hoạt động như: truyền thông, chăm sóc sức khỏe, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc chăm sóc và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện chính sách, pháp luật về huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc chăm sóc, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng, củng cố cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin bảo trợ xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

          Các giải pháp thực hiện: đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng, gia đình trẻ em trong việc chăm sóc và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - cộng đồng, cá nhân trên địa bàn huyện tham gia bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

THỤY AN (Nguồn:UBND huyện)


Số lượt người xem: 917    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm