SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
1
6
5
9
1
Tin tức sự kiện 09 Tháng Mười 2017 12:00:00 SA

Lớp cập nhật kiến thức quốc phòng

Sáng 29/9, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện tổ chức Khai giảng lớp cập nhật kiến thức quốc phòng đợt 2 năm 2017 đến đối tượng 4 trên địa bàn huyện. Lớp cập nhật kiến thức quốc phòng do báo cáo viên Thành phố đảm trách những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh gắn với địa phương, cơ quan, tổ chức; Phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động đối ngoại và về vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới hiện nay.

 Qua khóa học nhằm giúp đối tượng 4 cập nhật những thông tin, kiến thức mới có liên quan tới việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trên địa bàn Thành phố nói chung và huyện nói riêng. Trên cơ sở đó vận dụng những kiến thức đã được cập nhật thực hiện vào nhiệm vụ công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 KIM HÂN

 


Số lượt người xem: 925    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm