SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
2
5
4
5
0
3
Tin tức sự kiện 13 Tháng Năm 2019 2:40:00 CH

THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA NGƯỜI BẰNG NHỮNG VIỆT LÀM THIẾT THỰC VÌ NƯỚC VÌ DÂN

Kỷ niệm 129 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), đặc biệt, năm nay toàn Đảng, toàn dân ta nhìn lại việc thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người tròn 50 năm (1969 -2019). Với điều mong muốn cuối cùng của Bác là: “Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.


Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh tư liệu)

Trong bản Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân và các thế hệ mai sau, lời đầu tiên Người viết Trước hết nói về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định truyền thống đoàn kết chặt chẽ trong Đảng, “cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”; Người yêu cầu “trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình” để củng cố, phát triển đoàn kết và thống nhất trong Đảng. Mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng; giữ gìn Đảng ta thật trong sạch vững mạnh.

Người nói: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân”. Trong quá trình rèn luyện và lãnh đạo Ðảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới việc giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho đảng viên. Người luôn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng như việc rửa mặt hằng ngày, rèn luyện bản thân về đức và tài, trong đó lấy đức làm gốc. Người từng cảnh báo rằng: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân...”. Người khẳng định, Đảng không có lợi ích nào ngoài lợi ích Dân tộc và Nhân dân lao động. Phải đẩy mạnh việc đấu tranh để khắc phục yếu kém, loại trừ khỏi hàng ngũ cán bộ Đảng và Nhà nước ta những cán bộ tha hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sa vào tệ quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu người dân, vi phạm pháp luật, gây thất thoát tài sản đất nước, làm giàu bất chính, đe dọa sự sống còn của Đảng, của chế độ.

Tiếp theo, về đoàn viên và thanh niên, Bác nhấn mạnh, “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ - những người thừa kế xây dựng CNXH vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

Về Nhân dân lao động, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, Nhân dân lao động bao đời chịu đựng gian khổ, bị nhiều áp bức bóc lột của phong kiến, thực dân; Nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù, luôn đi theo và rất trung thành với Đảng. Đảng phải có Kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân… Và điều mong muốn cuối cùng của Bác là: “Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

 

Thực hiện di nguyện của Người, 50 năm qua, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giữ gìn Đảng luôn nghiêm minh, xứng đáng là đầy tớ trung thành, lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt mọi ghềnh thác, giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Không ngừng chăm lo nâng cao đời sống Nhân dân, nâng cao uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, trong những năm qua, Đảng đẩy mạnh công cuộc chống tham nhũng, chống giặc nội xâm. Với tinh thần không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, Đảng đã chỉ đạo xử lý nghiêm minh nhiều cán bộ vi phạm kỷ luật, tạo niềm tin trong Nhân dân đối với Đảng ngày càng cao, tạo bước chuyển tích cực trên tất cả các mặt trong đời sống Nhân dân. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII cũng đã ban hành Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Với nội dung được khái quát thành 8 điểm xây và 8 điểm chống, phản ánh Đảng luôn nêu gương sửa đổi lối làm việc, nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình, tăng cường quan hệ với Nhân dân, trách nhiệm trong công tác phục vụ dân, gắn ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật và giữ gìn đoàn kết nội bộ. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016, Đảng chọn Chủ đề học tập, làm theo năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”; Phải xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, thật sự là đạo đức, là văn minh, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh. Bằng những việc làm thiết thực của cán bộ đảng viên, luôn có trách nhiệm với những việc làm ích nước lợi dân, đó chính là mỗi chúng ta đã góp phần thực hiện đúng, đủ tinh thần Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ. Vị cha già kính yêu luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân và dân tộc Việt Nam.

BÌNH MINH


Số lượt người xem: 846    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm