SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
3
0
5
6
7
Tin tức sự kiện 17 Tháng Hai 2020 9:55:00 CH

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận chiến tranh Nhân dân (CTND) vững chắc là yêu cầu tất yếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN). Lịch sử đã chứng minh, nền QPTD và thế trận CTND là yếu tố có ý nghĩa quyết định tạo nên sức mạnh tổng hợp để giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và trở thành nghệ thuật quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

 

 

Năm 2020, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; năm chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Nhiều chủ trương, chính sách mới của Đảng, nhà nước, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, an ninh sẽ được triển khai thực hiện sâu rộng. Tình hình trên đòi hỏi toàn Đảng bộ, quân và Nhân dân phải tăng cường đoàn kết, tập trung xây dựng nền QPTD, gắn với thế trận CTND, tạo nền tảng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc để tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đảng ủy Quân sự huyện tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng được thể hiện trong các văn kiện ở các kỳ đại hội của Đảng; các Nghị quyết, Chỉ chị của cấp trên về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tập trung củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ xã, trong đó tập trung xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, tiềm lực kinh tế, xã hội, quân sự, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, vận động toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và đề ra nhiệm vụ quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và quần chúng Nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật ca nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc của người dân; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; nâng cao cảnh giác, làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Xây dựng LLVT vững mạnh về chính tri, tư tưởng và tổ chức, đủ sức chiến đấu, làm nòng cốt trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an trong việc tham mưu Cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị định số 77 và Nghị định số 133 của Chính phủ trong việc đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện chặt chẽ các khâu các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm, đảm bảo chỉ tiêu theo quy định, chú trọng nâng cao chất lượng tuyển quân, tuyển sinh. Thực hiện Đề án xây dựng khu vực phòng thủ, “Quy hoạch, xây dng các thành phần thế trận trong khu vực phòng thủ huyện, giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2025”, phấn đấu xây dựng hoàn chỉnh một số thành phần thế trận quan trọng như đề án đã xác định. Đảng ủy Quân sự huyện nêu ra các giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, nâng cao năng lực làm tham mưu của cơ quan, ban, ngành, nòng cốt là cơ quan Quân sự, Công an; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng nền QPTD. Nâng cao chất lượng và quản lý cht chẽ công tác huy hoạch, rà soát quy hoạch và dự báo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của các xã. Củng cố, kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng và an ninh và công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Phương hướng tới Đảng ủy Quân sự huyện đề xuất 3 nội dung: Luật Dân quân Tự vệ cần phải có các điều khoản chế tài nhằm giúp địa phương trong khâu tuyển dụng Lực lựng Dân quân đảm bảo về chất lượng cũng như số lượng đáp ứng được yêu cầu hiện nay. Bổ sung thêm chế độ lương cũng như phụ cấp phù hợp cho cán bộ Chỉ huy Phó, nhân viên Thống kê và đối tượng Ấp đội Trưởng nhằm giúp cho lực lượng này an tâm tư tưởng trong thực hiện nhiệm vụ. Luật cư trú hiện nay cũng gây khó khăn cho việc xác minh nơi ở của thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Xây dựng nền QPTD, thế trận CTND là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp thiết nhưng lại có tính chất lâu dài, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong quá trình thực hiện. Với truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chắc chắn sự nghiệp xây dựng nền QPTD, thế trận CTND sẽ giành được những thành tựu to lớn, tạo tiền đề căn bản để chúng ta bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 TƯỜNG VY


Số lượt người xem: 635    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm