SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
4
5
5
0
0
Điển hình tiên tiến - Góc sáng tạo, sáng kiến 10 Tháng Sáu 2019 5:50:00 CH

Hội Nông dân xã Tân Hiệp

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Hội Nông dân (HND) xã triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo Bác Hồ trong toàn Hội xã, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, hội viên, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội và ý nghĩa nhân văn cao cả.

 

 

          Ban Chấp hành Hội xã với 11 thành viên đã gương mẫu năng động, tích cực triển khai việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại 7 Chi hội, đến 518 hội viên. Mỗi Chi hội và từng hội viên xác định chọn ít nhất 5 công việc để thường xuyên học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, gắn với chủ đề của từng năm, năm 2018 là “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên”, năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy Dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”, lồng ghép sinh hoạt hội viên định kỳ hàng tháng, hàng quý. Thứ nhất là, triển khai các Chi hộitừng hội viên viết Bảng đăng ký những việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể của từng hội viên. Kết quả: có 100% Chi hội và cán bộ hội viên đăng ký thực hiện. Thứ hai là, BCH Hội xây dựng chương trình thực hiện các tiêu chí làm theo của Hội như: tổ chức họp Hội đúng thời gian, tập huấn đúng giờ, chuẩn bị chương trình ngắn gọn, đúng trọng tâm, tránh kéo dài, gây phiền hà cho mọi người. Thực hiện nghiêm túc việc chào cờ đầu tuần và tích cực tham gia học tập các Chủ đề của Cuộc vận động; tiết kiệm chi tiêu, tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, sử dụng giấy 2 mặt trong công tác và trong sinh hoạt gia đình. Thứ ba, kịp thời tổ chức cho 100% cán bộ, hội viên học tập, quán triệt, nắm bắt đầy đủ các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, để thực hiện đúng tham gia tuyên truyền cho người dân cùng hiểu, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Thứ tư, vận động hội viên tham gia sinh hoạt Chi hội 100%; treo ảnh Bác tại nhà 100%; hộ hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới đạt 100%; họp Tổ Nhân dân hàng quý từ 95% trở lên; đăng ký đổ rác dân lập đạt 100%; hội viên sử dụng nước sạch đạt định mức theo quy định. Thứ năm, hàng tháng, đọc một mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước khi họp BCH, sinh hoạt Chi hội, Tổ hội và trong sinh hoạt các Câu Lạc bộ. Kể những câu chuyện về tính cần, kiệm; hăng say lao động, vượt nghèo, làm giàu chính đáng… để cán bộ, hội viên nông dân học tập, làm theo. Đồng thời, Hội nông dân xã kịp thời phát hiện, giới thiệu, nêu các gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để động viên các tập thể, cá nhân làm tốt, qua đó để mọi người noi theo, nhân rộng tính hiệu quả trong xã hội.

            Đặc biệt, học tập Bác Hồ trong lối làm việc khoa học, sát với thực tế, Ban chấp hành HND xã luôn nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nông dân, từ đó đưa ra nhiều giải pháp, vận động hội viên nông dân hưởng ứng gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện các phong trào thi đua như: Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo,làm giàu chính đáng; Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự trong xóm ấp; nhất là nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên, sâu rộng, góp phần quan trọng khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo vượt khó trong lao động sản xuất, tăng thu nhập, nâng mức sống của từng hộ hội viên nông dân.

 

 

BCH Hội luôn gương mẫu trong thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể và thiết thực để nêu gương trong cán bộ, hội viên, nông dân. Trong 3 năm liền 2016, 2017, 2018 được HND huyện đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Huyện ủy tặng Giấy khen là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 - 2017, 2017 - 2018 2018 -2019. Riêng năm 2018 tập thể BCH HND xã được BCH Đảng bộ xã thống nhất bình chọn tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Khối MTTQ và các đoàn thể xã.

QUỲNH THY


Số lượt người xem: 970    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm