SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
5
0
3
3
4
Thông tin cần biết 19 Tháng Chín 2018 4:15:00 CH

Thông tin kết quả thanh tra đối với hoạt động lập vi bằng của Văn phòng Thừa phát lại huyện Hóc Môn

 

 

Theo Kết luận thanh tra số 8484/KL-STP-TTR ngày 04/9/2018 của Sở Tư pháp, Văn phòng Thừa phát lại huyện Hóc Môn có một số thiếu sót trong trình tự, thủ tục lập vi bằng, cụ thể như sau:

              1. Thực hiện việc ký hợp đồng dịch vụ thỏa thuận về việc lập vi bằng không đúng quy định tại khoản 1, 2 Điều 29 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định số 61/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung);

          2. Văn phòng đã không kiểm soát chặt chẽ hoạt động hành nghề của Thừa phát lại Dương Khoa Truyện, việc tổ chức quán triệt, triển khai hướng dẫn về nghiệp vụ trong hoạt động lập vi bằng của Bộ Tư pháp tại văn bản số 4003/BTP-TCTHADS ngày 19/9/2014, Cục Bổ trợ Tư pháp tại văn bản số 560/BTTP-TPL ngày 30/6/2017 và Sở Tư pháp tại văn bản số 3739/STP-BTTP ngày 04/5/2017, văn bản số 17904/STP-BTTP ngày 27/10/2017 là chưa tốt, nên dẫn đến các vi phạm thiết sót đối với các Thừa phát lại thông qua kết quả xác minh, cụ thể: Thừa phát lại không giải thích rõ ràng, đầy đủ về giá trị pháp lý của vi bằng dẫn đến tình trạng người dân tham gia lập vi bằng chỉ hiểu rằng đây là hợp đồng chứng nhận cho việc mua bán nhà đất; Thừa phát lại lập vi bằng biết việc người tham gia lập vi bằng để nhằm mục đích mua bán nhà đất căn cứ qua các giấy tờ người tham gia lập vi bằng cung cấp nhưng vẫn thực hiện thông qua hình thức ghi nhận việc giao nhận tiền.

3. Văn phòng không kiểm soát hồ sơ vi bằng cung cấp cho người yêu cầu lập vi bằng và hồ sơ lưu trữ tại Văn phòng.

4. Văn phòng tạo lập chứng từ kế toán không đúng với nghiệp vụ phát sinh và có cơ sở cho thấy Văn phòng thực hiện thu chi phí cao hơn so với chứng từ kế toán lưu tại Văn phòng.

5. Thừa phát lại Dương Khoa Truyện không giải thích đầy đủ giá trị pháp lý trong quá trình tham gia lập vi bằng, không trực tiếp chứng kiến sự kiện đã lập vi bằng khi lập 03 vi bằng, vi phạm khoản 2 Điều 26 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.

 

Từ những vi phạm trên, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 531/QĐ-STP-TC ngày 07/9/2018 về việc tạm đình chỉ hoạt động Văn phòng Thừa phát lại huyện Hóc Môn trong thời gian 03 tháng, kể từ ngày 17/9/2018; đồng thời Sở Tư pháp sẽ có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp miễn nhiệm Thừa phát lại Dương Khoa Truyện do có hành vi vi phạm trong việc lập vi bằng.

Nguồn: Phòng Tư pháp huyện.


Số lượt người xem: 1767    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm