SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
9
3
2
0
3
9
An ninh - Quốc phòng 15 Tháng Tư 2019 5:10:00 CH

Điểm sáng về công tác quân sự - quốc phòng địa phương

 

Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng (QSQP), chú trọng xây dựng lực lượng dân quân địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và ổn định về tổ chức; Từng bước xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, tạo sự ổn định về chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn xã ngày càng phát triển.

Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy (BCH) Quân sự xã Bà Điểm căn cứ vào Kế hoạch chỉ đạo của BCH Quân sự huyện chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các văn bản, Nghị quyết, Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác QSQP sát với tình hình thực tế ở địa phương. Chủ động kiện toàn, xây dựng, củng cố lực lượng dân quân, dự bị động viên theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, từng bước nâng cao chất lượng, đảm bảo chủ động, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Việc xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên luôn được Đảng ủy, UBND xã quan tâm chú trọng và tập trung chỉ đạo. Lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên (DBĐV) được xây dựng và củng cố, đảm bảo đúng quy định. Các văn bản pháp luật về tổ chức lực lượng dân quân, DBĐV được xã triển khai thực hiện tốt; Chất lượng chính trị, trình độ quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân, DBĐV xã ngày càng được nâng cao. Công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, BCH Quân sự xã luôn duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường hoạt động tuần tra, tấn công các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã và đảm bảo an toàn các đợt cao điểm. BCH Quân sự xã quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện của Bộ Tư lệnh Thành phố, BCH Quân sự huyện. Trong quá trình huấn luyện, BCH Quân sự xã luôn xem trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân; thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh chống mọi quan điểm sai trái, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân, qua đó chủ động phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác huấn luyện lực lượng dân quân địa phương được thực hiện với phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng, vững chắc” kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và rèn luyện kỷ luật gắn với yêu cầu nhiệm vụ tác chiến và sẵn sàng chiến đấu. Quá trình huấn luyện đã vận dụng linh hoạt quan điểm kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng nền quốc phòng vững mạnh toàn diện, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, QSQP tại địa phương. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và rèn luyện sức khỏe cho lực lượng dân quân. Kết quả kiểm tra huấn luyện dân quân đạt tỉ lệ 100%. Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, BCH Quân sự xã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; Thực hiện tốt công tác quản lý, đăng ký số lượng thanh niên trong độ tuổi 17 (nguồn sẵn sàng nhập ngũ ở địa phương). Việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Nhiều năm liền BCH Quân sự xã đã tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. Tiếp tục thực hiện thắng lợi công tác tuyển quân. BCH Quân sự xã tham mưu Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xét duyệt phân loại chính trị 4 danh sách thanh niên tuổi 18 - 27 chuẩn bị cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và thường xuyên tổ chức cho lực lượng dân quân tích cực tham gia công tác dân vận, công tác đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, BCH Quân sự xã thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ chuyển về BCH Quân sự huyện giải quyết chế độ trợ cấp cho đối tượng hưởng theo các Quyết định 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công bằng, chính xác, đúng quy định...

Đồng chí Nguyễn Văn Triển - Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự xã cho biết: Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Tư lệnh Thành phố, BCH Quân sự huyện, Đảng ủy, UBND xã, lực lượng vũ trang xã từng bước được xây dựng, phát triển vững mạnh về chính trị, tư tưởng và ổn định về tổ chức, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao. Các nhiệm vụ QSQP của xã ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, phong trào Thi đua quyết thắng ngày càng có chiều sâu và chất lượng... Với những kết quả đã đạt được, nhiều năm qua, BCH Quân sự xã đã vinh dự được các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen có thành tích xuất sắc trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn Thành phố nói chung và huyện nói riêng ngày càng vững mạnh toàn diện.

 

 TƯỜNG VY


Số lượt người xem: 1008    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm