SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
8
2
3
8
9
6
Cải cách Hành chính 21 Tháng Ba 2019 5:33:42 CH
Thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện  (18/03/2019)
Theo quy định tại Khoản 4, Điều 3, Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ ...
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019  (13/02/2019)
Vui lòng tải file đính kèm để xem chi tiết !
Cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân  (11/02/2019)
Hồ Chí Minh là người đặt nền móng xây dựng chính quyền dân chủ ở nước ta. Ngày 03/9/1945, Người chủ trì phiên họp Chính phủ bàn những vấn đề cấp bách, trong đó có vấn đề về công tác xây dựng chính quyền. Luận điểm của Hồ Chí Minh về chính quyền gồm một hệ thống quan niệm hoàn chỉnh về bản chất và mục tiêu, nội dung, hình thức, ...
Một sáng kiến rất đáng hoan nghênh  (12/11/2018)
Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm từ tháng 10/2018 đến cuối tháng 01/2019, đón chào Năm mới 2019, Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018), với Chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện” theo Kế hoạch số 4139/KH-UBND ngày ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm