SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
5
0
3
6
1
Chỉ đạo - điều hành 28 Tháng Mười 2019 2:50:00 CH

Kiểm tra công tác CCHC xã Trung Chánh

Sáng 17/10, UBND huyện do đồng chí Đỗ Thanh Hòa - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đã kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC), kiểm tra công vụ, công tác CCHC năm 2019 trên địa bàn xã. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Ngỡi - Chủ tịch UBND xã cùng lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện; các ban, ngành xã. Theo đó UBND xã đã ban hành các văn bản lãnh chỉ đạo thực hiện công tác CCHC, thi hành pháp luật triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức xã thực hiện. UBND xã đã thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân, gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Từ đầu năm 2019 đến nay công tác CCHC thường xuyên công khai và cập nhật đúng, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành theo quy định. Ngoài ra UBND xã cũng triển khai thực hiện các sáng kiến, giải pháp trong công tác CCHC  trên các lĩnh vực mô hình như: Mô hình “Hướng dẫn đăng ký và trao Giấy chứng tử tại nhà cho đối tượng thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, cha - mẹ liệt sĩ (chết)”; “Hướng dẫn đăng ký và trao Giấy chứng tử tại nhà cho đảng viên đã được trao tặng Huy hiệu Đảng (chết)”; “Chi trả trợ cấp mai táng phí tại nhà cho đối tượng chính sách”; “Xét, cấp Giấy chứng nhận người khuyết tật tại nhà và cấp phát chế độ trợ cấp cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt tại nhà hàng tháng”; “Cấp phát chế độ trợ cấp cho Người Cao tuổi hàng tháng tại trụ sở Ban Nhân dân 7 ấp”… Ngoài những mặt mạnh, UBND xã cũng còn những khó khăn nhất định như: Công tác tuyên truyền về CCHC tuy có thực hiện nhiều hình thức nhưng nhìn chung chưa sâu đến tận mỗi hộ dân; Thói quen của người dân đa số muốn trực tiếp đến cơ quan hành chính nhà nước để thực hiện thủ tục hành chính từ đó hồ sơ nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực hộ tịch chưa đạt; Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chưa phù hợp, trang thiết bị còn thiếu; Chưa có hệ thống đánh giá hài lòng tự động nên việc tổ chức lấy ý kiến khách hàng có thực hiện nhưng số lượng phiếu còn ít…

Đồng chí Đỗ Thanh Hòa phát biểu chỉ đạo

 

 

Đồng chí Đỗ Thanh Hòa đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác CCHC và chia sẽ những khó khăn hiện nay của UBND xã. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới UBND xã khắc phục ngay những mặc hạn chế; Cập nhật, bổ sung đầy đủ các số liệu trong công tác CCHC và hoàn thiện báo cáo công tác CCHC; Chấn chỉnh việc giải quyết hồ sơ hành chính trong liên thông với các đơn vị nhất là hồ sơ nhà đất; Các mô hình sáng kiến cần thực hiện đúng việc đăng ký và có nghiên cứu các mô hình cụ thể, giải pháp thiết thực đem lại thuận lợi cho người dân; UBND xã cần cung cấp những thông tin trên trang thông tin điện tử, đặc biệt là trang “Hóc Môn trực tuyến” đồng thời thực hiện đầy đủ địa chỉ mail công vụ đối với từng cán bộ, công chức.

                                                            MINH CHÂU


Số lượt người xem: 619    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Hào khí Hóc Môn - Bà Điểm
Tìm kiếm